Podrška povećanju akciza na cigarete je podrška zdravlju građana i građanki Crne Gore

Održana panel diskusija o novim pristupima u tretmanu Hepatitisa C
Maj 4, 2022
Lokalnom inicijativnom u Beranama ukazano na problem vršnjačkog nasilja
Maj 13, 2022

Podrška povećanju akciza na cigarete je podrška zdravlju građana i građanki Crne Gore

Poslanici i poslanice Skupštine Crne Gore treba da se izjasne o vanrednom povećanju akciza na cigarete, a podrškom ovom amandmanu ispravila bi se greška iz 2018. godine, kada je Vlada Crne Gore revidirala akcizni kalendar i vanredno smanjila akcize na cigarete. Podrškom amandmanu za povećanje akciza, nedvosmisleno bi se dala podrška zdravlju građana/ki Crne Gore. 

Poznato je da upotreba duvanskih proizvoda stvara nikotinsku zavisnost, a pušenje dovodi do povećanog rizika od niza hroničnih i nezaraznih bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, kancer i niz respiratornih bolesti.

Na čijoj strani je računica?

U Crnoj Gori od karcinoma pluća oboli oko 200 ljudi godišnje, a „samo hemioterapijsko liječenje jednog pacijenta košta 44.737 €, dok je za radioterapijsko liječenje potrebno izdvojiti 18.270 € po pacijentu. Pušači od karcinoma pluća obolijevaju 20 puta češće, od srčanih bolesti 4 puta, a skoro svaki oboljeli od hroničnog bronhitisa je pušač.“ 

Kod djece i adolescenata, pušenje i konzumacija bezdimnih duvanskih proizvoda u ranom uzrastu takođe povećavaju rizik da postanu redovni korisnici tokom odraslog životnog doba. 

Podaci EU pokazuju da socijalno ugroženo stanovništvo, te domaćinstva sa nižim prihodima imaju veće stope potrošnje duvanskih proizvoda i podložniji su faktorima rizika od hroničnih nezaraznih bolesti, a istovremeno imaju i veće potrebe za zdravstvenu zaštitu.

Benefiti povećanja akciza na duvanske prozvode su odmah uočljivi i održivi, donoseći dugoročne koristi javnom zdravlju.

Državne prihode od akciza na duvanske proizvode trebalo bi uložiti u razvoj boljih programa prevencije i odvikavanja.

Važno je imati na umu da je interes duvanske kompanije/distributera održavanje niskih akciza na duvanske proizvode, što znači da se jeftini proizvodi više prodaju, a duvanske kompanije ostvaruju veći profit. Takođe, duvanske kompanije permanetno nastoje da na svaki način izvrše ogroman pritisak na donosioce odluka da snize ili ne povećaju akcize, najčešće servirajući argumentaciju da povećanje akciza na duvanske proizvode podstiče šverc i nelegalnu trgovinu duvanskim proizvodima. 

Ne treba zaboraviti kada je predstavnik „Japan Tobacco Internacionala“ tokom 2018. godine na događaju koji je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija zagovarao vanredno snižavanje akciza, što je Vlada nakon tog događaja usvojila. Tom prilikom je grubo prekršen član 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duvana koju je Crna Gora ratifikovala 2006. godine. 

Okvirna konvencija o kontroli duvana takođe naglašava povećanje akciza kao glavni dio sveobuhvatne politike smanjenja potrošnje duvana.

Povećanje akciza na duvanske proizvode je najefikasnija i najisplativija intervencija za smanjenje potrošnje duvana, a ovu politiku već dugo podržavaju Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska banka.

Uz ovu intervenciju, te smanjenje potražnje za duvanskim proizvodima, potrebno je smanjiti njihovo prisustvo na ilegalnom tržištu.