Lokalnom inicijativnom u Beranama ukazano na problem vršnjačkog nasilja

Podrška povećanju akciza na cigarete je podrška zdravlju građana i građanki Crne Gore
Maj 5, 2022
Brzo testiranje na HIV, hepatitis B i C
Maj 15, 2022

Lokalnom inicijativnom u Beranama ukazano na problem vršnjačkog nasilja

Učenici i učenice ne reaguju kada vide nasilje, jer mu prisustvuju svakodnevno, a jako je važno govoriti o nasilju i znati kome da se obratite za pomoć.

To je poruka koju je naš Volonterski klub poslao kroz glumu i diskusiju na događaju koji je juče organizovan u Gimnaziji  „Panto Mališić” u Beranama. Ova aktivnost je dio projekta „Propitujem, dakle, postojim” koji sprovodimo u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore i uz podršku Centra za građansko obrazovanje. Projekat je finansiran od strane Evropske unije.

Učenici i učenice srednjih škola u Beranama su juče imali priliku da prisustvuju lokalnoj inicijativi Volonterskog kluba, koja se odnosila na problem vršnjačkog nasilja sa kojim se učenici/e susreću. Aktivnost su organizovali članovi kluba koji su prethodno pohađali seriju radionica jačanja kapaciteta, te na osnovu toga sami identifikovali problem koji opterećuje mlade u njihovoj zajednici i osmislili inicijativu kojom žele da skrenu pažnju na taj problem i ukažu na potencijalna rješenja.

Psihološkinja Danijela Femić, koja je u prethodnom periodu vodila radionice u sklopu Volonterskog kluba, navodi da su mladi bili izuzetno aktivni na radionicama, te da je to dovelo do prepoznavanja problema koji su značajni za mlade. 

„Tako smo i došli do ideje za završnu aktivnost i fokusirali smo se na značaj prepoznavanja vršnjačkog nasilja među učenicima. Cilj je bio da mladi sami prepoznaju glavni problem u lokalnoj zajednici, a da se lokalna inicijativa organizuje kao način ukazivanja na taj problem i eventualno rješavanje istog. Važno je da sam problem postane vidljiv, a da se na njega ukaže i sa aspekta učenika i psihologa, kako bi se dalje radilo na njegovom efektivnijem rješavanju.”, navodi Femić.

U prvom dijelu aktivnosti, učenicima su predstavljeni pojam i oblici nasilja, uz aktivnu diskusiju sa prisutnima o pomenutom problemu. Članovi dramske sekcije beranske Gimnazije su na sceni amfiteatra prikazali primjere vršnjakog nasilja, sa ciljem informisanja mladih o tome šta sve spada u vršnjako nasilje, na koji način se ispoljava i kako utiče na žrtve.

Detalj iz predstave

U drugom dijelu aktivnosti, učenici/e koji su pokrenuli inicijativu su vodili diskusiju na temu vršnjačkog nasilja zajedno sa psiholozima, sa akcentom na načine kako riješiti problem i šta je to što je za njih posebno važno o u odnosu na ovaj problem.

Diskusiju sa učenicima/ama su vodili članovi Tima za prevenciju i rješavanje slučajeva vršnjačkog nasilja  u Gimnaziji „Panto Mališić“ – psihološkinja Mila Barjaktarović Jelić i profesor Sreten Lutovac, kao i psihološkinja Danijela Femić.

Diskusija

U toku diskusije, kao glavne probleme u rješavanju problema sa kojim se susreću, učenici/e navode da nastavnici/e u dovoljnoj mjeri ne prepoznaju problem nasilja i ne reaguju adekvatno na slučajeve nasilja. Osim toga, učenici/e nemaju povjerenje da nastavnici/e mogu da riješe njihov problem, a školskog psihologa/škinju ne poznaju dovoljno i nemaju slobodu da se obrate ukoliko dođe do problema.

U toku razgovora, učenicima/ama je objašnjeno kome se mogu obratiti za pomoć, te kako da reaguju u slučaju da trpe ili prisustvuju bilo kakvom vidu nasilja. Kao veliki problem prepoznato je to što većina škola nema školskog psihologa, a predstavnici/e Gimnazije „Panto Mališić” su izrazili spremnost da razgovaraju i sa učenicima/ama iz drugih škola u Beranama koje nemaju psihologa, a potrebna im je pomoć.

Diskusija

Projekat “Propitujem, dakle, postojim!” implementira nevladina organizacija Juventas u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore. Realizuje se u sklopu projekta “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.