Ojačani kapaciteti administratora/ki omladinskih servisa

Kroz organizaciju javne uprave pojačati fokus na mlade i socijalne usluge
Februar 9, 2022
Održan regionalni trening za trenere medijske pismenosti
Mart 1, 2022

Ojačani kapaciteti administratora/ki omladinskih servisa

Trinaest administratora/ki omladinskih servisa u Crnoj Gori, prethodnog vikenda je prošlo obuku  kojom su ojačani njihovi kapaciteti kao omladinskih radnika, a samim tim i bolje pozicioniranje omladinskih servisa kao aktera omladinske politike na lokalnom nivou.

Trodnevni trening, koji je održan u Podgorici, vodila je psihološkinja Danijela Femić, a cilj  je bio da se administratorima/kama pruže znanja i vještine koje će im omogućiti da poboljšaju svoj rad sa mladima, organizuju različite aktivnosti i imaju proaktivan pristup prema omladinskoj zajednici. Glavni akcenat je stavljen na definisanje uloge administratora/ki kao lidera/ki u svojoj zajednici i glavnih inicijatora aktivnosti za mlade koji će posjećivati centre/klubove.

Omladinski servisi, koji su u većini opština u Crnoj Gori osnovani u proteklom periodu, još uvijek ne posjeduju dovoljno kapaciteta da postanu prepoznati od strane mladih u lokalnoj zajednici. Upravo zbog toga je jedan od ciljeva ovog projekta da, u saradnji sa Upravom za sport i mlade, administratorima pružimo dodatnu podršku i ojačamo njihove kapacitete.

Dušan Stanović, administrator Omladinskog servisa u Podgorici, smatra da će mu obuka izuzetno pomoći u daljem radu.

„Moj primarni cilj koji sam želio da postignem obukom je da unaprijedim sebe kao administratora, prvenstveno u pravcu poboljšanja svoje kreativnosti pri osmišljavanju sadržaja koji će na najbolji mogući način animirati učesnike radionica, koje planiramo da održimo u Omladinskom centru. Sa zadovoljstvom mogu reći da sam taj cilj postigao i da sam, zahvaljujući sjajnim predavačima i organizatorima obuke, spreman za dalji rad u Omladinskom centru.”, navodi Stanović.

Slične utiske o obuci ima i njegova koleginica iz Omladinskog servisa u Pljevljima Ružica Laković, koja navodi da „radivši na jačanju naših kompetencija, ali i širenju našeg znanja na polju održavanja radionica mladima, smatram da smo kroz kratak vremenski period dobili jako kvalitetan sadržaj koji ćemo primjeniti u našem radu.”

U ime Uprave za sport i mlade, treningu je prisustvovala i koordinatorka rada administratora Omladinskih servisa Snežana Ivanović. Obuku su posjetili direktor Uprave za sport i mlade Marko Begović i prerdstavnica Mreže za mlade Andrijana Radović, koji su iskazali spremnost na predaniji rad u narednom periodu u cilju kvalitetnije saradnje servisa međusobno, servisa sa omladinskim i drugim organizacijama, ali i u cilju veće autonomije samih servisa.

Projekat  “Propitujem, dakle, postojim!” NVO Juventas implementira  u saradnji sa Unijom srednjoškolaca CG . Isti se realizuje u sklopu projekta “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi  Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.