Održana akreditovana obuka za 20 stručnih ranika/ca i saradnika/ca o radu sa osobama koje koriste droge

Javni poziv za učešće na projektu „Digitalno obrazovanje za ljudska prava“
Novembar 8, 2022
Juventas dostavio primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Decembar 16, 2022

Održana akreditovana obuka za 20 stručnih ranika/ca i saradnika/ca o radu sa osobama koje koriste droge

NVO Juventas uspješno je realizovao akreditovanu obuku 17. i 18. novembra 2022. godine u Bečićima. Obuci je prisustvovalo i uspješno je završilo 20 stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

Cilj je bio usvajanje novih znanja o oblasti programa smanjenja štete, zakonodavnom i pravnom okviru od važnosti za poštovanje prava osoba koje koriste droge, kao i razumjevanje značaja usvajanja i korišćenja adekvatne, poštujuće terminologije kada govorimo o osobama koje koriste droge.

Takođe, prezentovani su aktuelni izazovi, trendovi u ovoj oblasti i potrebe za dodatnim unapređenjima i inovacijama. Ojačano je znanje o specifičnostima rada sa osobama koje koriste droge baziranog na punom poštovanju autonomije i razumijevanju životnih okolnosti koje okružuje osobe u aktivnoj fazi uzimanja droga.

S tim u vezi, obuka je pružila značajnu podršku u direktnom radu sa osobama koje koriste droge, kroz jačanje znanja i vještina na praktičnim primjerima, te dala prijedloge na koje to načine se program smanjenja štete može uvezati sa uslugama koje su pružaju u okviru institucija socijalne i dječje zaštite.

Obuka je dio projekta „Kompetentno, transparentno, efikasno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori“ koji Juventas implementira u partnerstvu sa Crnogorskom mrežom za smanjenje štete Link, a koji finansijski podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.