Juventas dostavio primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Održana akreditovana obuka za 20 stručnih ranika/ca i saradnika/ca o radu sa osobama koje koriste droge
Decembar 2, 2022
Ponovo napadnut Juventasov LGBTIQ centar u Podgorici – Video
Decembar 21, 2022

Juventas dostavio primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Na osnovu Javnog poziva broj 5-40/22-3807/1 Juventas je dostavio primjedbe/prijedloge/sugestije na Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti. Naše prijedloge i sugestije smatramo odmjerenim u odnosu na potrebe zajednica sa kojima radimo, i potrebe za unaprjeđenjem preventivnih zdravstvenih usluga.

U prilogu možete pronaći primjedbe, predloge i sugestije.