Kreativnost i entuzijazam mladih ključni za razvoj demokratskog društva

Čestitali Opštini Kotor na pristupanju organizaciji Rainbow Cities Network
Februar 19, 2020
Mladi u Herceg Novom žele bioskop, omladinski centar i više kulturnih sadržaja
Februar 26, 2020

Kreativnost i entuzijazam mladih ključni za razvoj demokratskog društva

Kreativnost i entuzijazam mladih itekako mogu da odigraju ključnu ulogu u razvoju demokratskog društva, zbog čega je veoma važno iskoristiti njihov potencijal u cilju stvaranja okruženja u kojem obrazovanje, stručnost i kreativne sposobnosti predstavljaju osnovni temelj društvenih vrijednosti.

To je saopšteno na Omladinskom lokalnom parlamentu u Bijelom Polju, koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas u okviru Projekta „Gradovi po mjeri mladih“, uz podršku Direktorata za mlade Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Savjetnik na Programu izgradnje kapaciteta OCD, institucija i medija u NVO Juventas, Jovan Dašić, rekao je da se danas mnogo govori o učešću mladih u procesu donošenja odluka.

„Međutim, i pored postojanja mehanizama građanske participacije na lokalnom nivou oni nažalost nijesu prilagođeni mladima, pa iz toga proizilazi i da se nedovoljno koriste. Kada se glas mladih ne čuje dovoljno snažno za to su uvijek odgovorni i oni koji kreiraju i sprovode politike“, ukazao je Dašić.

On je rekao da su akcije poput organizovanja lokalnih omladinskih parlamenata jedan od mogućih savremenih modela građanske participacije mladih, koji ne zahtjevaju posebna novčana sredstva iz budžeta, a u velikoj mjeri, kako je dodao, afirmišu mlade i daju im priliku da iz svoje perspektive ukažu na svoje potrebe, ali i probleme i izazove sa kojima se suočavaju.

„Ovaj događaj svima nama danas pokazuje da je Opština Bijelo Polje spremna da se odazove na različite građanske inicijative i da čuje glas mladih. Intenzivna saradnja Juventasa i Opštine Bijelo Polje u prethodne dvije godine ukazala je na spremnost Opštine da uvodi progresivne modele u funkciji razvoja lokalne samouprave“, rekao je Dašić.

Afirmisanjem mladih, kroz promociju njihove građanske participacije i pažljivim osluškivanjem njihovih potreba i zahtjeva daje se, kako smatra, značajan doprinos prevenciji napuštanja sredine od strane mladih ljudi, ali i povećanju njihovog opšteg zadovoljstva u lokalnim sredinama u kojima žive.

„Siguran sam da Opština Bijelo Polje ima dobre infrastrukturne kapacitete u različitim segmentima i veoma je važno da taj potencijal iskoristi kako bi se omladini ponudili različiti sadržaji i zadovoljile njihove potrebe. Vjerujem da će Opština ovaj model lokalnog omladinskog parlamenta primjenjivati i u narednom periodu, makar jednom godišnje, kako bi se kvalitetnije valorizovao dijalog između mladih sa jedne i donosilaca odluka sa druge strane“, poručio je Dašić.

On je rekao da Opština može značajnije pomoći rad omladinskih organizacija, učeničkih i studentskih parlamenata, omladinskih medija, omladinskih teatara, bendova, neformalnih grupa.

Predsjednica Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Opštine Bijelo Polje, Vesna Pavićević, kazala je da su mladi sadašnjost i budućnost.

„Činjenica je da su mladi temelj našeg drušva i da bez jakih mladih ljudi, obrazovanih sa razvijenim i snažnim duhom, naša budućnost nema prosperiteta. Kreativnost i entuzijazam mladih itekako mogu da odigraju ključnu ulogu u socijalnoj rekonstrukciji i razvoju demokratskog društva“, smatra Pavićević.

Veoma je važno, kako je rekla, iskoristiti svu snagu i potencijal mladih da se postigne ekonomski napredak i da se stvori okruženje u kojem obrazovanje, stručnost i kreativne sposobnosti predstavljaju osnovni temelj društvenih vrijednosti.

„Opština Bijelo Polje preduzima mnoge mjere za poboljšanje uslova za naše mlade i stvaranje boljih mogućnosti za njihovo puno angažovanje“, istakla je Pavićević.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović, kazao je da raduje činjenica da se sve veći broj mladih interesuje za pitanja, izazove i probleme „sa kojima se zajedno susrećemo i za koje zajednički nalazimo načine da ih prevazilazimo“.

„Zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno je da se u Opštini vrše poslovi od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo“, pojasnio je Bećirović.

Predsjednica Učeničkog parlamenta Elektro-ekonomske škole, Jovana Pešterac, pitala je da li u Bijelom Polju može da bude više kulturnih programa za djecu i mlade.

Direktor Javne ustanove Centar za kulturu, Milko Kovačević, kazao je da će u ovoj godini biti predstava iz Crnogorskog narodnog pozorišta i da će biti besplatne za članove omladinskog parlamenta.

„Vrlo brzo ćemo imati i 3D bioskop. Mladi su nama važna, ili najvažnija publika. Ako vam sada razvijemo naviku da posjećujete kulturna dešavanja mi vas kao publiku imamo dugoročno. Korisno je vrijeme koje provodite sa roditeljima, sa profesorima, na sportskim terenima, a korisno vrijeme je i kada ste posmatrači ili učesnici kulturnih dešavanja“, rekao je Kovačević.

Jovana je kazala da omladina odlazi iz Bijelog Polja i smatra da poseban akcenat treba staviti „na nas koji smo ostali ovdje“.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Ernad Suljević, rekao je da je činjenica da postoje migracije i da je to problem sa kojim se suočava sjever Crne Gore i zemlje u okruženju.

„Želim da vas ohrabrim i da čvrsto prenesem uvjerenje, da mi službenici lokalne samouprave ne zatvaramo oči pred ovim problemom, nego svakodnevno sagledavamo i nalazimo najbolja rješenja, kako bismo smanjili broj ljudi koji odlaze iz našeg grada. Vi, mladi, puni energije trebate ovome društvu i nemojte čekati da vas neko pogura da ostvarite cilj. Vi ste ti koji morate naći način da se nametnete društvu tako što ćete se uključiti u sve društvene procese. Uključite se u sisteme odlučivanja, a mi ćemo vam dati nesebičnu podršku“, rekao je Suljević.

Učenik Damir Crnovršanin, smatra da je bavljenje sportom veoma važno za psihu, kvalitet života i zdravlja.

„Loše stanje dvorana, školskih sala, biciklističkih staza, bazena, razlozi su zašto mladi odustaju od bavljenja sportom“, kazao je Crnovršanin.

Učenik Elektro-ekonomske škole Aldin Klapija kazao je da u Bijelom Polju nedostaje sportska infrastruktura i da je neophodan pomoćni fudbalski teren.

Predstavnik Direkcije za izgradnju i investicije, Muris Dobardžić, rekao je da je planiran fudbalski teren na terenu Otoka i da je u toku rekonstrukcija gradskog stadiona, odnosno tribina.

Učenica četvrtog razreda Gimnazije „Miloje Dobrašinović“, Lejla Crnovršanin, smatra da mladi nisu dovoljno zastupljeni u vlasti i da aktivno ne sudjeluju i ne iznose svoje stavove na javnim raspravama, debatama, okruglim stolovima.

Sekteratka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić, kazala je da se, kako bi se povećao broj mladih koji aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice, ogranizuju okrugli stolovi, radi se na promociji volonterizma, organizuju se obuke za mlade.

„Mladi imaju priliku da se uključe u donošenje odluka kroz javne rasprave, rad mjesnih zajednica, đačke i studentske parlamente, kroz nevladine organizacije“, navela je Čikić.

Učenik Gimnazije „Miloje Dobrašinović“, Nikola Barać, istakao je da prisutno nasilje među školarcima i da je sve češća upotreba opojnih sredstava.

„Moje mišljenje je da bi trebalo da se podigne svijest o bezbjednosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Da li postoji mogućnost uvođenja školskih policajaca u vaspitno-obrazovnim ustanovama? Time bi se riješila dva važna problema, odnosno policijski službenici koji čekaju šansu za posao bi je konačno dobili, a nasilje u školama bi se svelo na minimum“, rekao je Barać.

Predstavnik Sekretarijata za loklanu samoupravu, Miloš Kljajević, kazao je da je nasilje u školama i vršnjačko nasilje ozbiljan problem, kao i da postoji porast korišćenja opojnih droga i da u tom Sekretarijatu postoji kancelarija „koja se bavi ovim pitanjima i da ona u saradnji sa nadležnim instituciijama sprovodi edukativne i preventivne programe“.

Učenici su ukazali i na probleme prosjačenja djece, nedostatak školskih stomatoloških ordinacija i obaveznih stomatoloških pregleda, kao i na pitanja zaštite životne sredine.

Lokalni omladinski parlament u Bijelom Polju organizovan je u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje, Skupštinom Opštine, Gimnazijom „Miloje Dobrašinović“ i Elektro-ekonomskom školom.