Juventas i UIKS: Potpisan memorandum o saradnji u okviru projekta “U zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju- IN EET”

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Osam nevladinih organizacija nudi slobodne radne pozicije za stručno usavršavanje u Podgorici
Novembar 3, 2023
Projekat ARYSE: Objavljena publikacija “Pristup obrazovanju mladima u riziku na Zapadnom Balkanu – zbirka sažetaka”
Novembar 7, 2023

Juventas i UIKS: Potpisan memorandum o saradnji u okviru projekta “U zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju- IN EET”

U Kazneno-popravnom domu u Podgorici, Juventas će organizovati kurseve sertifikovanih obuka zanimanja za 15 lica na izdržavanju kazne zatvora.
Tim povodom, danas su direktor UIKS-a Rade Vojvodić i izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović, potpisali memorandum o saradnji na projektu “U zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju- IN EET”, koji Juventas realizuje u sklopu prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, IPA II – EuropeAid/171521/ID/ACT/MULTI.

In Emoloyment, Education, Training – InEET – prekogranični je projekat koji se realizuje u Crnoj Gori i Kosovu. Nosilac projekta je nevladina organizacija Juventas (Podgorica, Crna Gora) a partner na projektu nevladina organizacija Labyrinth (Priština, Kosovo). Projekat je podržan kroz program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, IPA II – EuropeAid/171521/ID/ACT/MULTI.

Projekat ima za cilj da doprinese stvaranju većeg stepena inkluzije socijalno isključenih ili zajednica u riziku od socijalne isključenosti i njihovom pristupu tržištu rada.

Jedan od ciljeva projekta je doprinos društvenoj resocijalizaciji bivših zatvorenika putem ekonomske osnaženosti.