Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Osam nevladinih organizacija nudi slobodne radne pozicije za stručno usavršavanje u Podgorici

Uvezati obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite u cilju adekvatne podrške mladima u riziku od isključenosti
Oktobar 26, 2023
Juventas i UIKS: Potpisan memorandum o saradnji u okviru projekta “U zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju- IN EET”
Novembar 6, 2023

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Osam nevladinih organizacija nudi slobodne radne pozicije za stručno usavršavanje u Podgorici

Juventas  u okviru InEET projekta realizuje aktivnost  Tvoja PRIČA – Tvoja PRILIKA i tom prilikom je sklopio  saradnju sa osam nevladinih organizacija  za stručno usavršavanje  u Podgorici. Prijavi se i ostvari mogućnost da u trajanju od 3 mjeseca obavljaš plaćeno stručno usavršavanje. Prijavom dobijaš mogućnost da stekneš dodatna znanja i radno iskustvo.

Nudimo vam sljedeće slobodne pozicije:

  1. Akcija za ljudska prava – HRA – 3 pozicije,  pravo i administracija
  2. Udruženje roditelji – 3 pozicije,  administracija
  3. Centar za demokratiju i ljudska prava – CEMI – 1 pozicija, administracija web sajta i društvenih mreža
  4. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – UMHCG – 2 pozicije,  rad na projektima
  5. Queer Montenegro – 2 pozicije, marketing i administracija
  6. Centar za građansko obrazovanje CGO – 2 pozicije, projektni tim i administracija
  7. Help – Hilfe zur Selbsthilfe – 1 pozicija, finansije
  8. Unija mladih preduzetnika Crne Gore UMPCG – 1 pozicija, administracija

 

Ko se može prijaviti na ove pozicije? – Prijaviti se mogu mladi koji dolaze iz Podgorice uzrasta od 18 do 30 godina. Ovaj program je namijenjen mladima koji su nezaposleni, koji trenutno nisu uključeni u neki program školovanja ili usavršavanja.

Šta je potrebno za prijavu? – Potrebno je popuniti upitnik formu koja se nalazi na sljedećem linku https://forms.gle/nb8XKRFfxYYCYaLt8

 

Juventas će učesnicima/ama stručnog osposobljavanja plaćati nadoknadu u bruto iznosu od 300,00 eura (tri stotine eura) mjesečno.

Takođe, Juventas će sa prijavljenim kandidatima/kinjama koji/e budu izabrani/e u uži krug obaviti intervjue radi dalje selekcije i povezivanja sa poslodavcem i navedenim programom obuke.

Za sve informacije možete nam se obratiti na e-mail konkursi@juventas.me ili na broj telefona 020 657 098 ili 067 346 605.

Ova aktivnost realizuje se u sklopu projekta In Employment, Education, Training – InEET  koji se realizuje u Crnoj Gori i Kosovu. Nosilac projekta je nevladina organizacija Juventas (Podgorica, Crna Gora) a partner na projektu nevladina organizacija Labyrinth (Priština, Kosovo), projekat je podržan kroz program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, IPA II – EuropeAid/171521/ID/ACT/MULTI.

Neka tvoja karijera krene – prijavi se.