Projekat ARYSE: Objavljena publikacija “Pristup obrazovanju mladima u riziku na Zapadnom Balkanu – zbirka sažetaka”

Juventas i UIKS: Potpisan memorandum o saradnji u okviru projekta “U zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju- IN EET”
Novembar 6, 2023
Digitalne tehnologije važan alat u promociji i zaštiti ljudskih prava
Decembar 1, 2023

Projekat ARYSE: Objavljena publikacija “Pristup obrazovanju mladima u riziku na Zapadnom Balkanu – zbirka sažetaka”

U okviru projekta “ARYSE”, koji je  sproveo Juventas u partnerstvu sa još 4 nevladine organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana koji čine regionalnu mrežu organizacija koje pružaju podršku mladima u riziku, objavljena je publikacija na engleskom jeziku pod nazivom “Access to Education of the Youth at Risk in the Western Balkan Countries – a Collection of Policy Briefs”(“Pristup obrazovanju mladima u riziku na Zapadnom Balkanu – zbirka sažetaka“).

Publikacija sadrži 5 radova stručnjaka iz 5 zemalja Zapadnog Balkana koji su ujedno i partneri na projektu “ARYSE” koji je sproveo Juventas od januara do oktobra 2023.godine. U pitanju su radovi sljedećih autora iz sljedećih organizacija:

Anduela Valle, Initiative for Social Change ARSIS, Albanija
Ivana Jovanović, Udruženje Prevent, Srbija
Milica Pušonjić, NVO Juventas, Crna Gora
Premtim Fazliu, NVO Labyrinth, Kosovo
Vlatko Dekov, Healthy Options Project Skopje HOPS, Sjeverna Makedonija

Publikacija sadrži informacije o zakonskom i strateškom okviru koji reguliše učešće mladih u riziku u obrazovnom sistemu, pregled glavnih reformskih procesa koji se fokusiraju na inkluzivno obrazovanje i druge važne aspekte i promjene koje je potrebno izvršiti, kao  i set preporuka koje će biti važan dokument za donosioce odluka i buduće zajedničke inicijative u oblasti zaštite mladih koji su u najvećem riziku u zemljama Zapadnog Balkana.

Link do publikacije https://juventas.me/publication/access-to-education-of-the-youth-at-risk-in-the-western-balkan-countries-a-collection-of-policy-briefs/

Mnogi mladi ljudi, a posebno oni koji su u riziku, veoma su marginalizovani i socijalno isključeni u zemljama Zapadnog Balkana. Poznato je da je pristup kvalitetnom obrazovanju jedan od najvažnijih faktora za postizanje boljeg životnog standarda i održavanje kvalitetnog nivoa buduće društvene interakcije. Nemogućnost pristupa kvalitetnom obrazovanju može biti nepovoljna za ukupan društveni razvoj mladih ljudi. Ne samo da značajno utiče na izglede za buduće zaposlenje, već i negativno utiče na mentalno zdravlje i socijalnu integraciju. Vlade zemalja Zapadnog Balkana prepoznale su potrebu za inkluzivnijim obrazovanjem i rade na integraciji specifičnih ciljnih grupa. Međutim, rezultati reformi ostaju ograničeni. Mladi u riziku nisu homogena grupa, već veoma raznolika, pri čemu svaka ima specifične potrebe u pogledu svog obrazovanja. Zato je projekat Aryse  imao za cilj da pruži adekvatne odgovora na pitanje kako poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju, kao i povezivanje regionalnih institucija i organizacija civilnog društva kada je riječ o razmjeni iskustava u kreiranju i sprovođenju obrazovnih reformi za mlade u riziku u zemljama Zapadnog Balkana.

Kao što je već pomenuto, nacionalna konsultantkinja iz Crne Gore, psihološkinja Milica Pušonjić, je ispred Juventasa napisala  rad pod nazivom “Access to education of the youth at risk in Montenegro” (“Pristup obrazovanju mladima u riziku u Crnoj Gori) koji je uvršten u publikaciju. Ona smatra  da je urađeno dosta u protekle dvije decenije, da je država prošla kroz različite reforme obrazovanja, ali da postoji prostor za poboljšanje. U Crnoj Gori kroz brojne dokumente, navela je, postoje preporuke da je potrebno jačati neformalno obrazovanje, ali u sistemu ne postoji način da se alternativni modeli obrazovanja primijene.

Njen rad u cjelosti, pročitajte u nastavku.

 

Projekat “ARYSE” sproveo je NVO Juventas, u partnerstvu sa Initiative for Social Change ARSIS iz Albanije, NVO Labyrinth sa Kosova,  Healthy Options Project Skopje HOPS  iz Sjeverne Makedonije i Udruženje Prevent iz Srbije. Projekat je finansijski podržao Fond za Zapadni Balkan, kroz projekat Evropske unije.