Integrisana podrška raseljnim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Treći modul petog ciklusa Harm Reduction Academy se nastavlja u Kuala Lumpuru
Jul 11, 2018
Vlada da omogući kofinansiranje projekata EU
Jul 18, 2018

Integrisana podrška raseljnim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

NVO Juventas, u saradnji sa Pravnim centrom, u okviru projekta ,,Integrisana podrška raseljnim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji”, organizovao je i realizovao dvije radionice u Beranama 21. 06. 2018. godine.

U skladu sa sporazumom o saradnji, radionice su namijenjene korisnicima socijalnih stanova, a imaju za cilj edukaciju korisnika i budućih korisnika socijalnih stanova o pravima i obavezama koja ih sljeduju, u okviru projekta Regionalno stambeno zbrinjavanje.

Radionice je održala gđa Snežana Vujović, ispred NVO Juventas- a , a radionicama je prisustvovala i koleginica Glogoški Anđela, angažovana na pomenutom projektu.

Takođe, radionicama su prisustvovali i članovi lokalne samouprave, gđa Danijela Marković ispred Sekretarijata za opštu upravu i društvenu djelatnost, kao i gdin Bogavac Tihomir ispred Službe zaštite Berane.

Veliki broj korisnika socijanih stanova odazvao se pozivu na prisustvo radionicama, a teme koje su mogli da čuju odnosile su se na: opštu kulturu življenja, olakšavanje samoregulacije kroz uspostavljanje ili jačanje skupštine stanara uz podršku Agencije za stanovanje, uštedu potrošnje elektične enegrije i vode, pripravnost i moguće reagovanje u slučaju prirodnih nepogoda kao i organizovanje zaštite od prirodnih katastrofa i opasnosti, uz podršku službi zaštite i spašavanja.

Uvodno predstavljanje imala je gđa Snežana Vujović, koja je u daljoj realizaciji radionica uspostavila interakciju sa prisutnim korisnicama, kako bi im približila prava i obaveze, kao i predstavila pomenute teme.

Nakon toga, gdin Bogavac iz Službe zaštite Berane, uz kratku prezentaciju detaljno je predstavio rad ovog organa kao i ono najbitnije za korisnike, a to je pripravnost i kako reagovati u slučaju izbijanja požara ili drugih nepogoda. Takođe, uputio je prisutne na koji način mogu da kontaktiraju Službu u slučaju potrebe.

Nakon završenih obuka, predstavnici organizacija su se zahvalili prisutnima na dolasku i dodijelili materijal koji se odnosi na kućni red i reagovanje u slučaju nepogoda, kao i projektom namijenjene, uramljenje plakate na istu temu, koji će stojati na ulazima četiri zgrade koje su namijenjene korisnicima socijanog stanovanja.

Projektom je predviđena organizacija i realizacija još dvije radionice koje će se održati u Podgorici, takođe u saradnji sa lokalnom Službom zaštite i Agencijom za stanovanje.