Treći modul petog ciklusa Harm Reduction Academy se nastavlja u Kuala Lumpuru

Integrisana podrška raseljnim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji
Jul 17, 2018

Treći modul petog ciklusa Harm Reduction Academy se nastavlja u Kuala Lumpuru

Treći modul petog ciklusa Harm Reduction Academy se nastavlja u Kuala Lumpuru, Malezija, gdje je naša Marija Milić, koordinatorka programa smanjenja štete za osobe koje koriste droge.

U periodu od 9 do 13.jula učesnici akademije imaće priliku da nauče kako kreirati podsticajno političko okruženje, kako odrediti prioritete ključnih pitanja za aktivnosti zagovaranja, kako se zalagati za smanjenje štete uzimajući u obzir različito političko okruženje i programski kontekst, kako analizirati politike o drogama i kako je koristiti odnosno uzeti je u obzir prilikom planiranja aktivnosti smanjenja štete.

Takođe, upoznaće se sa metodama kako mobilisati zajednicu ljudi koji koriste droge, metode osposobljavanja i alate o mobilizaciji resursa za smanjenje štete i kako se baviti izazovima vezanim za smanjenje resursa i nepodržavajućeg okruženja za smanjenje štete, kako naći prostora za programe smanjenje štete u medijima i kako efikasno voditi kampanju smanjenja štete. Posebno interensantan dio jeste upoznavanje lokalne scene upotrebe droga u Maleziji, politika koje se odnose na smanjenje štete, metode opservacije, opioidnu supstitucionu terapiju, i kroz sve ovo shvatiti kako sredina može uticati na program na različite načine.