Hoćemo demokratsko, antifašističko, sekularno društvo socijalne pravde

Kulturni život mladih doveden u pitanje
Decembar 24, 2020
Položaj studentske populacije tokom kovid krize
Januar 26, 2021

Hoćemo demokratsko, antifašističko, sekularno društvo socijalne pravde

Grupa nevladinih organizacija poslala je Vladi Crne Gore Platformu zajedničkog djelovanja sa jasnim i konkretnim zahtjevima, koji se odnose na kreiranje demokratskog, antifašističkog, sekularnog društva socijalne pravde i društva u kom svi građani i građanke uživaju ljudska prava, bez obzira na lična svojstva, društvo u kojem su diskriminacija, stigma i mržnja prema drugom i drugačijem svedena na najmanju moguću mjeru na društvenom i sistemskom nivou.

Platforma je kreirana i poslata Vladi u cilju unapređenja kvaliteta života ciljnih grupa sa kojima ove NVO rade i opšteg konteksta djelovanja, a dokument će biti predstavljen javnosti u januaru na događaju na koji su resorni ministri/ke pozvani.

Organizacije Juventas, “Kvir Montenegro”, Asocijacija “Spektra”, Udruženja LBTQ žena “Stana” i Crnogorska mreža smanjenja štete “Link” poslale su novoj Vladi Platformu zajedničkog djelovanja, dokument koji predstavlja jasne i konkretne zahtjeve u odnosu na to kako unaprijediti kvalitet života svih njihovih ciljnih grupa, te opšti kontekst u kojem organizacije civilnog društva sprovode svoje aktivnosti i to na način koji je smislen i efikasan u crnogorskom kontekstu.

“Platforma je kreirana tokom niza sastanaka na kojima je više od dvadeset aktivista/kinja diskutovalo o brojnim pitanjima vezanim za: ljudska prava, sa posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost uz intersekcionalan pristup, obrazovanje, zdravlje, rad i socijalnu zaštitu, medije i medijsku pismenost, mlade i javnu upravu i to kroz prizmu ključnih potreba ciljnih grupa sa kojima naše organizacije primarno rade: LGBTI osoba, osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, (bivših) zatvorenika/ca, azilanata/kinja, mladih i civilnog društva u Crnoj Gori”, saopšteno je iz tih organizacija.

Uzevši u obzir ustaljenu praksu tokom prethodnih mandata Vlade da skreću pažnju na osnovna ljudska prava zajednica sa kojima rade, te daju predloge konkretnih rješenja u odnosu na poboljšanje njihovog položaja u društvu, i ovog puta su, kako je saopšteno, smatrali da je njihova obaveza i zadatak da formulišu konkretne, a prije svega realno izvodljive zahtjeve i za novoizabranu 42. Vladu Crne Gore, “potpuno svjesni/e karakteristika crnogorske društvene i kulturne realnosti u kojoj živimo i radimo”.

Trenutak u kom šalju dokument usklađen je, kako su rekli, i sa najavom Premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da će konkretniji plan rada Vlade biti predstavljen u februaru.

Cilj platforme je upravo, kako su istakli, da da doprinos odgovoru na pitanje: „kakvo društvo želimo?”, te predstavlja primjer okruženja kojem se teži.

“Kao takav smatramo ga i kvalitetnom smjernicom svim progresivnim nastojanjima ovog sastava Vlade. U cilju ostvarivanja što kvalitetnije saradnje, te pokretanja važne transparentne diskusije u odnosu na pitanja kojima se bavimo, poslali smo “Platformu zajedničkog djelovanja” svim resornim Ministarstvima čija je oblast rada povezana sa zajednicama za koje radimo i koje predstavljamo, kao i drugim domaćim i međunarodnim donosiocima odluka, institucijama, organizacijama i medijima”, saopšteno je iz pet nevladinih organizacija.

Svih pet navedenih organizacija će 20. januara, ukoliko opšti zdravstveni uslovi dozvole, a uz svo poštovanje mjera propisanih od strane Komisije za zaštitu stanovništva od COVID19, organizovati panel diskusiju koja će za temu imati upravo taj dokument, te bliže definisati namjeru “zajedničkog djelovanja”, postavljenu u samom njegovom nazivu, podrazumijevajući otvoreno partnerstvo vladinog i nevladinog sektora, te saradnike u budućem zajedničkom radu. Oni očekuju da će se nadležni/e ministri/ke odazvati pozivu za učešće na ovoj panel diskusiji.