Govor mržnje i podsticanje na nasilje moraju biti adekvatno sankcionisani

Reagovanje povodom prijava mučenja i iznude priznanja
Jul 20, 2020
Angažujemo EU eksperta u oblasti unapređenja tretmana zatvorenika i kasnije reintegracije
Jul 27, 2020

Govor mržnje i podsticanje na nasilje moraju biti adekvatno sankcionisani

Govor mržnje u javnom prostoru ne smije biti normalizovan. Posebno ukoliko je usmjeren na manjine ili grupe građana koje privilegovana većina doživljava slabijima, govor mržnje i podsticanje nasilja trebaju biti adekvatno sankcionisani.

Uzevši u obzir da je advokat Velibor Marković javna ličnost, koja je svoje izjave na društvenoj mreži Facebook učinila dostupnim široj javnosti, te da isti može imati određeni uticaj na kreiranje javnog mnjenja, smatramo da je važno reagovati, kako bi se poslala jednoznačna poruka da je takvo ponašanje kažnjivo i njemu, a i onima koji mogu imati slične nagone da šire mržnju i podstiču na disrkiminaciju i nasilje prema LGBTIQ osobama i ženama.

Mizoginija i homofobija su često predmet šale. To je ujedno i pokušaj opravdavanja nasilja sa ciljem da se isto prikaže prihvatljivim. Tako cijelo društvo činimo nesrećnim. Tako ne dozvoljavamo ni onima koji svjesno ili ne nasilje opravdavaju ili podstiču da uvide svoje nečinjenje i da ga ne ponove.

Niko od nas ne treba da pristane na unižavanje prava, u ovom društvu niko nije pretplaćen na ponižavajuće komentare, na prijetnje (ili kako se izražava advokat Marković “upozorenja”), “zavijanje šije”, “lomljenje kičme”, na mizoginiju, na homofobiju, transfobiju, kojeg god da smo roda, pola, seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Juventas se pridružuje krivičnoj prijavi protiv advokata Markovića koju će pripremiti i predati Kvir Montenegro.