Angažujemo EU eksperta u oblasti unapređenja tretmana zatvorenika i kasnije reintegracije

Govor mržnje i podsticanje na nasilje moraju biti adekvatno sankcionisani
Jul 27, 2020
Angažujemo EU eksperta za izradu smjernica za unapređenje tretmana zatvorenika i programe akreditovanih obuka za stručne radnike/ce
Jul 29, 2020

Angažujemo EU eksperta u oblasti unapređenja tretmana zatvorenika i kasnije reintegracije

U okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji sprovodi NVO Juventas,  a koji je  finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, kao dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, angažujemo – EU eksperta u oblasti unapređenja tretmana zatvorenika i kasnije reintegracije.

Detalje poziva za podnošenje prijava pronađite OVDJE.