Edukovani policijski službenici o pravima LGBTI zajednice mogu doprijeniti njihovom boljem položaju

Čestitali Opštini Kotor na pristupanju organizaciji Rainbow Cities Network
Februar 19, 2020
Mladi u Herceg Novom žele bioskop, omladinski centar i više kulturnih sadržaja
Februar 26, 2020

Edukovani policijski službenici o pravima LGBTI zajednice mogu doprijeniti njihovom boljem položaju

Edukovani policijski službenici o pravima LGBTI zajednice i njihova dobra saradnja sa organizacijama civilnog sektora koje se bave zaštitom prava LGBTI osoba, mogu doprinijeti njihovom boljem položaju u društvu.

To je saopšteno tokom regionalne obuke za policijske službenike i organizacije civilnog društva sa Zapadnog Balkana “Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama”, koji je organizovao Savjet Evrope.

Programska direktorica NVO Juventas, Jelena Čolaković je, tokom posjete učesnika regionalne obuke Drop in centru za LGBTI osobe, istakla je da je ista bila od velikog značaja, posebno jer je policijskim službenicima/cama i predstavnicima civilnog sektora iz regiona, kako je kazala, omogućila uvid u jedan od primjera dobre prakse i saradnje LGBTI zajednice sa Upravom policije u Crnoj Gori.

„Tokom saradnje koju smo formalno započeli još 2010. godine sa Upravom policije, nakon čega je organizovan veliki broj obuka, seminara, konferencija, ali i drugih javnih događaja od značaja za zajednicu, imali smo priliku da testiramo spremnost Uprave policije da se ovoj temi posveti na adekvatan način“, navela je Čolaković.

Ona je kazala da se saradnja uspostavljena na kvalitetnim osnovama između Uprave policije i LGBTI zajednice odražava i u činjenici da se Drop in centar nalazi na vidljivom mjestu u centru grada, te da se članovi LGBTI zajednice osjećaju bezbjednim i na toj i takvoj lokaciji.

„U više navrata je iz Uprave policije jasno stavljeno do znanja da će svi građani, bez obzira na svoju različitost, biti zaštićeni i bezbjedni u Podgorici, ali i u cijeloj Crnoj Gori. U Upravi policije imamo jednog od najvećih saveznika u nastojanjima da unaprijedimo sveopštu klimu kada govorimo o ljudskim pravima LGBTI osoba, a to se reflektuje i u činjenici da imamo i značajan broj edukovanih policijskih službenika i službenica koji su imali priliku da nas upoznaju, vide šta radimo, kao i da na neposredan način iskomuniciraju sa zajednicom sve potencijalne nedoumice“, rekla je Čolaković.

Govoreći o zajedničkim aktivnostima Uprave policije i LGBTI zajednice, Čolaković je pojasnila da se pored rada na politikama koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, one prvenstveno odnose na obuke i izgradnju vještina i kapaciteta policijskih službenika i službenica.

„Moramo napomenuti da smo uspostavili sjajnu saradnju sa Policijskom akademijom, gdje smo pozvani da, kao saradnici, govorimo o temama koje su važne za LGBTI zajednicu, o zabrani diskriminacije, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. To su teme koje su od izuzetnog značaja, kako bi policijski službenici/ce imali predstavu o realnosti koju žive LGBTI osobe“, zaključila je Čolaković.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo, rekla je da se obuka održava u okviru projekta koji SE implementira u oblasti ravnopravnosti, sa fokusom na antidiskriminaciju.

“Ovim započinjemo regionalne aktivnosti sa policijskim službenicima sa Zapadnog Balkana, kao i sa organizacijama civilnog sektora koje se zalažu za prava LGBT zajednice. Ideja ovog projekta je da podignemo svijest i unaprijedimo borbu protiv zločina prema toj populaciji u regionu, na nacionalnom, ali I na lokalnom nivou”, navela je Longo.

Ona je poručila da bolja saradnja nevladinih organizacija i državnih institucija može doprinijeti boljoj zaštiti garantovanih prava građana.

Aktivistkinja Udruženja „Da se zna“ iz Beograda, Dragoslava Barzut, pojasnila je da je obuka održana od 18. do 20. februara za policijske službenike i aktiviste iz Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

„Učestvovalo je oko 35 policijskih službenika i službenica, kao i aktivista i aktivistkinja i zajedno smo pokušali da iznađemo načine kako možemo u budućnosti da sarađujemo. Upoznali smo kolege sa primjerima dobre prakse i saradnje, koju mi u Srbiji imamo sa policijom ili Crna Gora sa policijom ovdje. Pokušali smo da mapiramo zajedničke korake za budućnost“, kazala je Barzut.

Ona je rekla da je obuka bila jedinstvena mogućnost da policijski službenici i predstavnici civilnog društva razmijene iskustva i uče jedni od drugih.

„Mogli smo na licu mjesta da detektujemo dobre i loše strane i da radimo na daljoj prevenciji slučajeva nasilja nad LGBTI osobama. Ovakva saradnja je izuzetno značajna, kako bismo u budućnosti imali što manje slučajeva nasilja, ali i kako bismo mogli da preventiramo nasilje koje se dešava toj populaciji, a čije su matrice prilično slične za čitav region“, pojasnila je Barzut.