Nova usluga: Podrška za život u zajednici – svratište
Jun 2, 2022
Održana obuka o rodnoj ravnopravnosti za srednjoškolce/ke
Jun 7, 2022

Akcije čišćenja kontaminiranog pribora

NVO Juventas kroz rad Odjeljenja za direktnu podršku osobama koje koriste droge, osobama koje pružaju seksualne usluge, zatvorenicima i bivšim zatvorenicima periodično sprovodi akcije čišćenja kontaminiranog pribora (korišćeni špricevi, igle itd).

Akcije čišćenja se sprovode na različitim lokacijama u Podgorici, po unaprijed propisanim sigurnosnim procedurama, a sakupljeni kontaminirani materijal se uništava u okviru Kliničkog Centra Crne Gore, u skladu sa propisima za uništavanje medicinskog otpada.

Akcije se realizuju na osnovu informacija zaposlenih o lokacijama na kojima je primjećen kontaminirani pribor ili na osnovu poziva i prijave građana i građanki.

Ukoliko postoji potreba za ovakvom aktivnošću na određenoj lokaciji, građani i građanke mogu kontaktirati našu organizaciju na broj telefona 020/624-608 ili 067/632-245 ali i putem naše Facebook i Instagram stranice.