Video u okviru projekta „Podrška porodicama u riziku od socijalne isključenosti“

Prvo istraživanje o nasilju nad trans osobama u Crnoj Gori: Potreban sistemski odgovor i usvajanje zakona o pravnom prepoznavanju roda
Jul 12, 2023
Četrnaest NVO: Država da sankcioniše veličanje Dragoljuba Draže Mihajlovića
Jul 21, 2023

Video u okviru projekta „Podrška porodicama u riziku od socijalne isključenosti“

NVO Juventas u partnerstvu sa Psihološkom asocijacijom Crne Gore realizuje projekat „Podrška porodicama u riziku od socijalne isključenosti“, a koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Kroz projekat je realizovan set aktivnosti  koje su namijenjene porodicama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenima.

U okviru ovog projekta kreiran je i video koji možete pogledati u nastavku.

Projektom je omogućeno da sedam porodica ojača roditeljske sposobnosti za brigu o djeci, a pružena im je i psihosocijalna podrška u cilju smanjenja rizika od socijalne isključenosti u okviru 16 radionica, koje je od marta do juna realizovao Juventas u saradnji sa Psihološkom asocijacijom Crne Gore.

Tokom radionica učesnici/e su imali priliku da se upoznaju sa konceptima kao što su:

  • razvojne faze djeteta
  • potrebe i želje djeteta i odraslih
  • komunikacijski izazovi u relacionim odnosima roditelj – dijete
  • vaspitni stilovi
  • praktične vještine asertivnosti u kontekstu roditeljstva

Paralelno sa održavanjem psiholoških radionica za roditelje, sprovedene su i edukativne radionice za djecu, čiji je cilj bio osnaživanje djece za savladavanje školskog gradiva, jačanje socijalnih vještina, jačanje kreativnosti, i njihovog individualnog izražavanja.

U narednom periodu biće održane još dvije radionice na kojima će zaposleni iz Centra za socijalni rad Podgorica razgovarati sa učesnicima/ama o pravima iz socijalne i dječije zaštite.