Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja

Krijumčarenju droge i zloupotrebi pomoraca se mora stati na put
April 7, 2022
Konkurs za učitelja/icu za pružanje podrške štićenicima/ama u Centru ,,Ljubović” i OŠ ,,Marko Miljanov” u Podgorici
April 21, 2022

Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja

U okviru projekta “Propitujem, dakle, postojim!” koji implementira nevladina organizacija Juventas u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore dana 15.04.2022. godine raspisuje se Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovana događaja (br. 01-53/22).

Predmet ugovora:

  • Implementacija usluga kako je naznačeno u tehničkim informacijama u dijelu „potrebne usluge“ ovog dokumenta;

Rok za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 26. april 2022. godine do 16h. Bilo koja ponuda pristigla nakon ovog roka automatski će biti odbijena.

Adresa i značenje za podnošenje ponuda

Ponuđači će predati svoje ponude koristeći:

  • standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu, dostupni u dijelu B tenderske dokumentacije i
  • finansijsku ponudu koja je dostupna u dijelu C ovog tenderskog dosijea. Finansijsku ponudu potrebno je dostaviti u posebnoj koverti.                                                           

Ponuda mora biti predata u jednom (1) originalu. U slučaju podnošenja e-poštom na adresu  info@juventas.me sa naslovom Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja 01-53/22 , ponuđač će dostaviti skeniranu potpisanu originalnu ponudu. Naručilac može odbiti sve ponude koje ne koriste propisani obrazac.

Pored ponude, ponuđač je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-poštom):

–  Kopija pravne registracije – ako je primjenljivo

–  Bankovni podaci o bankovnom računu na koji će se vršiti isplate

Ponude će se predati putem pošte/kurirske službe, a sadrže sljedeće informacije:

–   Ime i adresa ponuđača

–   Naslov tendera: Poziv za prijavu za pruzanje usluga profesionalnog organizovanja dogadjaja

–   Referentni broj: 01-53/22

–   Riječi: „Not to be opened before the tender opening session“(i jednake na lokalnom jeziku – Ne otvarati prije sastanka za otvaranje ponuda)

Ponude će se predati lično, poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

NVO Juventas

Oktobarske revolucije 78

(Aleksandra Vujačić)

Ponuđače podsjećamo da naručilac mora primiti ponude u navedenom roku kako bi bile prihvatljive.

OSTALE INFORMACIJE I TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE PRONAĆI U DOKUMENTIMA U NASTAVKU OBJAVE: