Konkurs za učitelja/icu za pružanje podrške štićenicima/ama u Centru ,,Ljubović” i OŠ ,,Marko Miljanov” u Podgorici

Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja
April 15, 2022
Održana panel diskusija o novim pristupima u tretmanu Hepatitisa C
Maj 4, 2022

Konkurs za učitelja/icu za pružanje podrške štićenicima/ama u Centru ,,Ljubović” i OŠ ,,Marko Miljanov” u Podgorici

Nevladina organizacija Juventas raspisuje konkurs za  učitelja/icu za pružanje podrške štićenicima/ama u Centru za djecu i mlade ,,Ljubović” i osnovnoj školi ,,Marko Miljanov” u Podgorici.

Juventas u saradnji sa NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP) iz Herceg Novog i Psihološkom asocijacijom Crne Gore (PACG) iz Podgorice, realizuje projekat “Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID -a 19”. Projekat finansira Delegacija Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, EIDHR.

Kako bi se izborili sa izazovima nastalim uslijed pandemije Covid-19 i omogućili ravnopravniji pristup obrazovanju, sa značajnim brojem djece koja se nalaze pod institucionalnom zaštitom u Crnoj Gori, sprovodi se projekat koji će obezbijediti podršku jednakom pristupu obrazovanju, stručnom osposobljavanju i mogućnostima zapošljavanja za štićenike/ce Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj i Centra “Ljubović“ iz Podgorice.

Jedna od projektnih aktivnosti se odnosi na opismenjavanje i pružanje dodatne podrške učenju djeci iz Centra “Ljubović” i učenicima/ama Osnovne škole “Marko Miljanov”. U cilju obezbijeđivanja podrške, raspisuje se konkurs za 2 otvorene pozicije. Jedna pozicija je otvorena u Centru za djecu i mlade “Ljubović”, a druga u osnovnoj školi “Marko Miljanov”.

Svrha pozicija:

Pozicija profesora razredne nastave podrazumijeva pružanje podrške u opismenjavanju (Osnovna škola “Marko Miljanov”) i pružanje podrške u učenju (Centar za djecu i mlade “Ljubović”). Rad sa učenicima/ama će se organizovati individualno ili grupno, u zavisnosti od potrebe učenika/ca, po pojedinačnim predmetima. U sklopu svog posla, profesori će imati obavezu vođenja registra učenika koji učestvuju na projektu te koriste usluge podrške u učenju, kao i pisanja izvještaja o napretku učenika/ca.

Potrebne kvalifikacije:

  • Državljanstvo i/ili dozvola boravka na teritoriji Crne Gore,
  • Visoka stručna sprema (diploma o završenim relevantnim studijama za predmet ili grupu predmeta za koji/e se kandidat prijavljuje),
  • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  • Posjedovanje sertifikata o završenoj andragoškoj obuci,
  • Prethodno radno iskustvo i/ili saradnja sa Centrom “Ljubović” će se smatrati prednošću.

Uslovi rada:

• Ugovor na 3 mjeseca, sa mogućnošću produžetka.

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na CSBH ili engleskom jeziku) i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu: nina.scepanovic@juventas.me , zaključno sa 26. aprilom 2022. godine. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Juventas će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.