TENDER: Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici.

III Javni konkurs “U pravo vrijeme”: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata
April 26, 2024
TENDER: Prijave za pružaoca usluge organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvoru u Bijelom Polju
April 26, 2024

TENDER: Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici.

TENDER

Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici.

Projekat: INEET – U zapošljavanju, obrazovanju, obuci – CFCU/MNE232

 

Predmet ugovora:

  • Implementacija usluga kako je naznačeno u tehničkim informacijama u dijelu „potrebne usluge“ ovog dokumenta;

Rok za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 15. maj 2024. godine do 14h.

Bilo koja ponuda pristigla nakon ovog roka automatski će biti odbijena.

Ponuđači će predati svoje ponude koristeći:

  • standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu, dostupni u dijelu B tenderske dokumentacije i
  • finansijsku ponudu koja je dostupna u dijelu C ovog tenderskog dosijea. Finansijsku ponudu potrebno je dostaviti u posebnoj koverti.

Ponuda mora biti predata u jednom (1) originalu. U slučaju podnošenja e-poštom na adresu  info@juventas.me sa naslovom Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici 01-175/24-JP , ponuđač će dostaviti skeniranu potpisanu originalnu ponudu. Naručilac može odbiti sve ponude koje ne koriste propisani obrazac.

Pored ponude, ponuđač je dužan dostaviti prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-poštom) koja je naznačena u tenderskoj dokumentaciji.

Napomena: Ponuda koja se dostavlja (izuzev propratne dokumentacije – zvaničnih dokumenata) mora biti na engleskom jeziku. Sva tenderska dokumentacija sačinjena je na engleskom jeziku.


Tenderska dokumentacija

INSTRUCTIONS TO TENDERERS

Tool 5 – Single tender_B_Doc to be completed by tenderer_Technical – INEET

Tool 5 – Single tender_C_Doc to be completed by tenderer_Financial – INEET