Participacija mladih – primjeri dobre prakse

Tolerant youth
Septembar 3, 2007
Analiza položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu
Mart 17, 2010

Participacija mladih – primjeri dobre prakse

Naslov: Participacija mladih, primjeri dobre prakse

Opis: Publikacija „Participacija mladih – primjeri dobre prakse“ realizovana je od strane Juventasovog istoimenog projekta i finansijski podržana od strane fondacije Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora, kroz program „Istok – Istok: Partnerstvo bez granica“. Glavni cilj publikacije je davanje prilike mladim ljudima iz Crne Gore da se upoznaju sa aktivnostima kolega iz regiona koje su vezane za rad učeničkih parlamenata i unija srednjoškolaca, kao i da na taj način zajednički djeluju na poboljšanje participacije mladih u procesu donošenja odluka.

Tokom projekta su organizovane dvije konferencije (u maju i oktobru 2010. godine), na kojima su, pored predstavnika Juventas-a i neformalne grupe srednjoškolaca iz Crne Gore, učestvovali i predstavnici UG „Zašto ne“ (Bosna i Hercegovina), Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske, NVO Centar E8 (Srbija), Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH), kao i Unija srednjoškolaca Srbije.

Svaka od navedenih organizacija se na sebi svojstven način bavi jačanjem omladinskog aktivizma i participacije u društvu. Glavna tema održanih konferencija je bila razmjena iskustava sa akcentom na rad, razvoj i jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata, kao i davanje podrške stvaranju Unije srednjoškolaca Crne Gore. Osim toga, učesnici su imali priliku da čuju nešto više o osnovama javnog zastupanja i strateškog planiranja, a sve sa osvrtom na djelovanje učeničkih parlamenata, odnosno učeničkih vijeća. Informacije i iskustva razmijenjena na pomenutim konferencijama su predstavljena u ovoj publikaciji, a biće distribuirana svim omladinskim strukturama u Crnoj Gori i regionu, koje se bave jačanjem kapaciteta učeničkih parlamenata.

Urednik/ca: Marija Ružić

Godina izdavanja: 2009