„Zdravlje i prava“

Projekti za program direktne asistencije – zatvorenici/ce
Jul 1, 2020
„Zdravlje na ulici“
Avgust 25, 2020

„Zdravlje i prava“

Period realizacije: (2006-2015)

Prvi i još uvijek jedini projekat koji se bavi prevencijom HIV/AIDS-a i drugih polno prenosivih infekcija među članovima MSM zajednice u Crnoj Gori, realizovan je u periodu od 2006. do jula 2015. godine, obezjeđujući usluge za, u prosjeku, 300 osoba godišnje.