Uz rodnu ravnopravnost do kohezivnog društva

Doprinos adekvatnoj primjeni politike ljudskih prava i servisa podrške LGBTIQ osobama na lokalu
Decembar 20, 2023
Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti – FAZA II
Decembar 20, 2023

Uz rodnu ravnopravnost do kohezivnog društva

Period realizacije: Januar 2022 – Novembar 2022

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju socijalne kohezije crnogorskog društva kroz promociju i unapređenje znanja o rodnoj ravnopravnosti.

Donator projekta je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.