Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID-a 19

Kompetentno, transparentno, efikasno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori
Decembar 20, 2023
Podrži! Ne kažnjavaj! – Support! Don’t Punish!
Decembar 20, 2023

Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID-a 19

Period realizacije: Januar 2022 – Decembar 2023

Opšti cilj projekta je pružanje podrške ljudskim pravima najugroženijih grupa, prije svega djece i omladine koja žive Crnoj Gori pod institucionalnom zaštitom, tako da se projekat direktno odnosi na djecu i mlade iz dvije institucije – Dječji dom „Mladost“ iz Bijele i Centar za djecu i mlade “Ljubović“.

Specifični cilj projekta je promovisanje i zaštita jednakog pristupa obrazovanju, stručnim obukama i mogućnostima zapošljavanja, uključujući podršku procesu tranzicije djece i mladih, kao visoko ranjivih grupa čija prava i uslovi života su direktno pogođeni pandemijom COVID-19.

Donator: BCSDN – Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori