Podrži! Ne kažnjavaj! – Support! Don’t Punish!

Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID-a 19
Decembar 20, 2023
Prevencija HIV-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška
Januar 17, 2024

Podrži! Ne kažnjavaj! – Support! Don’t Punish!

Period realizacije: Jun 2023

Nevladine organizacije LINK i Juventas učestvovale su i ove godine u globalnoj kampanji zagovaranja boljih politika kada je riječ o drogama.

Kampanja pod nazivom „Podrži. Ne kažnjavaj!“ obilježava se svake godine 26. juna u preko 300 gradova širom svijeta. Sedmu godinu zaredom sprovodimo različite aktivnosti kojima je cilj da skrenu pažnju javnosti na potrebu kreiranja kvalitetnijih politika kada je riječ o drogama, na neophodnost suzbijanja diskriminacije osoba koje koriste droge, kao i na značaj poštovanja prava svih
građana i građanki – bez obzira na različitosti.

Aktivnosti ovogodšnje kampanje podrazumijevale su postavljanje informativnih štandova u nekoliko crnogorskih gradova, kako bi se i šira javnost upoznala sa kampanjom i kako bi skrenuli pažnju na to koliko je podrška ovoj zajednici od izuzetnog značaja.