„Podrži. Ne kažnjavaj“

„No risk, no borders for young people“
Novembar 27, 2023
„OST u Crnoj Gori“
Novembar 27, 2023

„Podrži. Ne kažnjavaj“

Period realizacije: Maj 2021 – Jul 2021. godine

Nevladine organizacije LINK i Juventas učestvovale su i ove godine u globalnoj kampanji zagovaranja boljih politika kada je riječ o drogama.

Kampanja pod nazivom „Podrži. Ne kažnjavaj“ sprovodi se svake godine 26. juna u preko 200 gradova širom svijeta. Šestu godinu zaredom sprovodimo različite aktivnosti kojima je cilj da skrenu pažnju javnosti na potrebu kreiranja kvalitetnijih politika kada je riječ o drogama, na neophodnost suzbijanja diskriminacije osoba koje koriste droge, kao i na značaj poštovanja prava svih
građana i građanki – bez obzira na različitosti.