„OST u Crnoj Gori“

„Podrži. Ne kažnjavaj“
Novembar 27, 2023
Ključne kompetencije za efikasniji proces tranzicije od školovanja do zaposlenja
Decembar 18, 2023

„OST u Crnoj Gori“

Period realizacije: Jun 2021 – Decembar 2021. godine

NVO Juventas je, u partnerstvu sa NVO LINK, sproveo istraživanje u okviru projekta „OST u Crnoj Gori“. Primarni cilj bilo je ispitivanje zadovoljstva među klijentima obuhvaćenim programom supstitucione terapije u Crnoj Gori, koji je pokrenula Evroazijska asocijacija za smanjenje štete (Euroasian Harm Reduction Association – EHRA).

Istraživanjem je obuhvaćeno 300 osoba uključenih u OST program i 8 pružalaca usluga u okviru zdravstvenog sistema Crne Gore. Rezultat projekta je publikacija koja je predstavljena u junu 2022. godine. Juventas je bio partner na projektu pod nazivom „OST u Crnoj Gori“, čiji je nosilac NVO LINK, a čija je glavna aktivnost bila sprovođenje istraživanja o kvalitetu primjene supstitucione terapije u Crnoj Gori.