Podrži! Ne kažnjavaj! – Support! Don’t punish!

Jačanje kapaciteta institucija i unapređenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta
Decembar 20, 2023
Digitalno obrazovanje za ljudska prava
Decembar 20, 2023

Podrži! Ne kažnjavaj! – Support! Don’t punish!

Period realizacije: Jun 2022

Nevladine organizacije LINK i Juventas učestvovale su i ove godine u globalnoj kampanji zagovaranja boljih politika kada je riječ o drogama.

Kampanja pod nazivom „Podrži. Ne kažnjavaj!“ obilježava se svake godine 26. juna u preko 300 gradova širom svijeta. Sedmu godinu zaredom sprovodimo različite aktivnosti kojima je cilj da skrenu pažnju javnosti na potrebu kreiranja kvalitetnijih politika kada je riječ o drogama, na neophodnost suzbijanja diskriminacije osoba koje koriste droge, kao i na značaj poštovanja prava svih
građana i građanki – bez obzira na različitosti.

Aktivnosti ovogodšnje kampanje podrazumijevale su postavljanje informativnih štandova u nekoliko crnogorskih gradova, kako bi se i šira javnost upoznala sa kampanjom i kako bi skrenuli pažnju na to koliko je podrška ovoj zajednici od izuzetnog značaja.