Obilježavanje 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava

„Zdravlje na ulici“
Avgust 25, 2020
„Crna Gora- svijetla tačka na gej mapi“
Avgust 26, 2020

Obilježavanje 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava

Period realizacije: Novembar – decembar 2009.

Donator: Kancelarija za mlade

10. decembar predstavlja Međunarodni dan ljudskih prava, te je tim povodom NVO Juventas u saradnji sa Kancelarijom za mlade 2009. godine organizovao cjelodnevnu kampanju u svim srednjim školama u Podgorici.

Navedenoj kampanji je prethodio dvodnevni seminar za dvadesetak srednoškolaca i studenata u novembru 2009. godine u Baru. Na tom seminaru naši volonteri su imali priliku da razgovaraju sa pomoćnicom ombudsmana, gospođom Marijanom Laković, i na taj način se upoznaju sa mehanizmima zaštite svojih prava. Tom prilikom učesnici seminara su razvili ideju za kampanju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i sami učestvovali u kreiranju i pravljenju video i audio materijala za tu priliku. Takođe, tokom novembra 2009., Juventasovi volonteri su učestvovali i nizu radionica na temu ljudskih prava, kako bi se pripremili za predstojeću kampanju. Radionice su vođene od strane stručnjaka iz oblasti ljudskih prava.

Finalni dio kampanje predstavljala je promocija ljudskih prava u srednjim školama u Podgorici pod nazivom “Da li znaš da treba da znaš”, tokom koje su Juventasovi volonteri promovisali video i audio materijal kampanje i distribuirali promotivne i informativne materijale koji su vezani za ljudska prava, putem kojih su vršnjacima prenijeli svoje viđenje ljudskih prava, ali i široj javnosti – emitovani su i na TV i radio stanicama, a svi materijali sa kampanje se mogu naći i na facebook stranici “Da li znaš da treba da znaš”.