„Crna Gora- svijetla tačka na gej mapi“

Obilježavanje 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava
Avgust 26, 2020
„Step up! Snažniji LGBT pokreti za jednakost na Zapadnom Balkanu“
Avgust 26, 2020

„Crna Gora- svijetla tačka na gej mapi“

Period realizacije: 2009-2011.

Prvi projekat u Crnoj Gori koji je obezbjedio prvu i sveobuhvatnu analizu položaja LGBT osoba u Crnoj Gori. Implementiran je od kraja 2009. do sredine 2011. godine. Rezultati projekta su stvaranje mreže podrške, brojna istraživanjima i publikacije, kao i nacrt Akcionog plana, zatim Strategije protiv homofobije na osnovu čega je Vlada usvojila Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba.