„Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“

„Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori”
Avgust 26, 2020
„Unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020

„Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“

Period realizacije: 2018-2020.

Donator: Evropska unija

Projekat „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“ zajednički sprovode Udruženje roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za promociju lokalnog i reginalnog razvoja (CEP), sa Ministarstvom prosvjete kao pridruženim partnerom.

Glavni cilj projekta je: Razvoj kapaciteta i odgovora u stvaranju zaštitnih mehanizama od vršnjačkog nasilja za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Specifični cilj će biti dostignut kroz brojne aktivnosti od kojih svaka vodi ostvarenju jednog od šest rezultata, koji su predviđeni da budu postignuti kroz predloženi projekat:

  1. Procjenjeni institucionalni mehanizmi za prevenciju vršnjačkog nasilja i socijalnih servisa koji se nude učenicima.
  2. Pripremljeni i zagovaran Nacionalni plan za prevenciju vršnjačkog nasilja i relevantnih podzakonskih akata.
  3. Unaprijeđen kvalitet lokalnih politika i socijalnih servisa za žrtve/počinioce vršnjačkog nasilja, kroz zajedničku koaliciju lokalnih uprava, roditeljskih/ učeničkih udruženja i u 3 pilot opštine.
  4. Unaprijeđen opšti sistem i servisi za zaštitu djece i mladih u školama, uključujući servise za djecu sa socijalno neprilagođenih ponašanjem.
  5. Unaprijeđeni kapaciteti OCD u odnosu na vršnjačko nasilje kroz subgrantove i obuke.
  6. Podignuta svijest učenika i roditelja o posljedicama vršnjačkog nasilja.

Direktne ciljne grupe projekta su: relevntne državne i lokalne institucije (uglavnom one zadužene za implementaciju edukativnih, socijalnih i bezbjednosnih politika), lokalne NVO, učenici osnovnih i srednjih škola, nastavnici i roditelji. Projekat ima za cilj ne samo da podigne nivo saradnje među ovim ciljnim grupama kroz zajednički rad na ovoj važnoj temi, već i da unaprijedi njihove kapacitete kako bi bili sposobni da reaguju na ovaj i druge važne problem u društvu na kvalitetan i održiv način.

Indirektne ciljne grupe projekta su mediji i građani Crne Gore, kojima će projekat biti približen kroz kampanje podizanja svijesti, preko interneta, društvenih mreža i u direktnom kontaktu.