„Evropske vrijednosti za mlade“

„Step up! Snažniji LGBT pokreti za jednakost na Zapadnom Balkanu“
Avgust 26, 2020
“Osnaživanje kapaciteta za efektivnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: izgradnja kapaciteta učeničkih parlamenata”
Avgust 26, 2020

„Evropske vrijednosti za mlade“

Period realizacije: februar 2011 – maj 2012. godine.

Donator: Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sufinansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011.

Cilj ovog projekta je povećanje doprinosa civilnog sektora koji radi sa mladim ljudima u procesu evropskih integracija, kao i doprinos promociji procesa evropskih integracija među mladima u Crnoj Gori. Projekat je sprovođen od strane Centra za monitoring u partnerstvu sa NVO Juventas i NVO Bonum. Implementacijom planiranih aktivnosti u okviru projekta postignuti su sledeći rezultati:

  1. Podignuta svijest mladih ljudi u Crnoj Gori o procesu evropskih integracija,
  2. Poboljšani uslovi za aktivno učešće mladih u društvu,
  3. Pojačano aktivno znanje učenika srednjih stručnih škola u Crnoj Gori o procesu evropskih integracija,
  4. Poboljšani kapaciteti studentskih i omladinskih organizacija na poljima istraživanja i analiza sprovođenja praktičnih javnih politika,
  5. 5. Pevećan nivo informisanosti mladih u Crnoj Gori o mogućnostima za mobilnost mladih