“Osnaživanje kapaciteta za efektivnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: izgradnja kapaciteta učeničkih parlamenata”

„Evropske vrijednosti za mlade“
Avgust 26, 2020
„Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograničnom regionu: Mladi u zajedničkoj akciji“
Avgust 26, 2020

“Osnaživanje kapaciteta za efektivnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: izgradnja kapaciteta učeničkih parlamenata”

Period realizacije: novembar 2011 – maj 2012.

Donator: Balkanski fond za demokratiju i Fondacija Rockefeller Brothers

Glavni cilj projekta je osnivanje i osnaživanje učeničkih zajednica u crnogorskim srednjim školama. U sklopu projekta je organizovana podjela promotivnog materijala koji je imao za cilj informisanje učenika o svim prednostima članstva u školskim zajednicama. Glavni dio projekta je bio četvorodnevni trening za 20 učenika srednjih škola iz Podgorice, Tuzi, Ulcinja i Pljevalja, na kojem su učenici obučeni o načinu funkcionisanja školskih zajednica, kao i o osnovama odnosa sa javnošću i pisanja projekata. Učesnici pomenutog treninga su imali priliku da sami osmisle, napišu i implementiraju manje projekte vezane za svoje učeničke zajednice. To iskustvo je svakako doprinijelo razvoju ličnosti mladih ljudi, njihovom obrazovanju i razvijanju novih znanja i vještina, a samim tim i boljim rezultatima škola. Ovaj projekat je omogućio interakciju između mladih različitog kulturnog i socijalnog porijekla, što je uticalo na smanjenje predrasuda i multikulturalno učenje svih uključenih.