„Dostupna i adekvatna zdravstvena zaštita za sve“

„Podrška porodično-zdravoj djeci“
Avgust 26, 2020
„Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik“, Faza I i II
Avgust 26, 2020

„Dostupna i adekvatna zdravstvena zaštita za sve“

Period realizacije: 2014.

Glavni cilj projekta je promocija i zaštita ljudskih prava LGBT osoba na polju pružanja zdravstvenih usluga u Crnoj Gori. Projekat teži da unaprijedi kapacitete zaposlenih u zdravstvenim institucijama, kao i studenata Medicinskog fakulteta i njihov rad sa LGBT zajednicom. Takođe, cilj projekta je povećanje tolerancije i razumijevanja prema LGBT osobama i pružanje korisnih informacija o problemmima izazvanim seksualnom orjentacijom i rodnim identitetom u cilju unapređenja komunikacije na nivou doktor- pacijent. Projekat je realizovan 2014. godine.