„Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograničnom regionu: Mladi u zajedničkoj akciji“

“Osnaživanje kapaciteta za efektivnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: izgradnja kapaciteta učeničkih parlamenata”
Avgust 26, 2020
„Unapređenje kvaliteta usluga za LGBT osobe“
Avgust 26, 2020

„Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograničnom regionu: Mladi u zajedničkoj akciji“

Period realizacije: februar 2011 – januar 2012.

Donator: Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske komisije, kroz IPA program prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Glavni cilj projekta je unapređenje društvene kohezije među mladima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Osnovna ideja je jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata crnogorskih i bosansko-hercegovačkih srednjih škola, koji će zatim sprovoditi zajedničke aktivnosti od koristi svojim zajednicama.

U projektu je učestvovalo po pet srednjih škola iz obje države i to iz Kolašina, Mojkovca, Bijelog Polja, Nikšića, Žabljaka, Foče, Rogatice, Sarajeva Stari grad, Mostara i Jablanice. U početnoj fazi realizacije projekta predstavnici obje organizacije su održali sastanke sa direktorima škola, roditeljima učesnika seminara i potpisali memorandume o saradnji. Svi učesnici su prošli obuku o pisanju projekata. Formirani su parovi crnogorske i bosansko-hercegovačke škole koji su zajedno pisali i sprovodili projekte zasnovane na problemima koje su sami prepoznali u svojim školama. Najvažnija komponenta ovog projekta bilo je umrežavanje mladih dvije države koji su razvijali zajedničke ideje i projekte koji su doprinijeli boljem radu njihovih školskih sredina.