Poziv za mlade koji žele da postanu Youth Rights Defendersi i učestvuju u formiranju prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih u regionu!

Hiring: We are looking for an EU expert for the development of the guidelines for improving the treatment of prisoners and development of accredited trainings for professional workers
Septembar 15, 2020
Pritužba na postupanje ljekara i uprave Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru u slučaju Jovana Grujičića
Septembar 24, 2020

Poziv za mlade koji žele da postanu Youth Rights Defendersi i učestvuju u formiranju prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih u regionu!

Beogradski centar za ljudska prava iz Srbije, NVO Juventas iz Crne Gore i Helsinški odbor za ljudska prava iz Bosne udruženim snagama raspisuju poziv za mlade koji žele da postanu Youth Rights Defendersi i učestvuju u formiranju prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih u regionu!

Za učešće možeš da se prijaviš ako imaš od 15 do 30 godina i dolaziš iz Srbije, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore. Prijave su otvorene za sve, a posebno za one mlade koji žele da se njihov glas čuje, da se bore, da budu lideri i liderke promjena u svojim zajednicama. Posebno ohrabrujemo da se prijave mladi kojima su neka prava uskraćena, koji se suočavaju sa barijerama ili se na bilo koji način osjećaju marginalizovanim.

Na populaciji mladih prelamaju se svi aktuelni problemi današnjice. Mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izloženi su mnogim izazovima koji ih spriječavaju da zadovolje svoje razvojne potrebe.

Mi vjerujemo da mladi nose energiju promjena i da i sami mogu biti zaštitnici i zaštitnice svojih ljudskih prava, kao i da informisani i udruženi mogu napraviti važne promjene u društvu. Prva mreža branitelja i braniteljki prava mladih sa posebnom će pažnjom pratiti stanje ljudskih prava mladih na rad, obrazovanje i zapošljavanje u ove tri zemlje u regionu.

Petnaest mladih ljudi iz Srbije, petnaest iz Bosne i Hercegovine i petnaest iz Crne Gore udružiće se da ponude svoju perspektivu, koja najbolje može da predstavi izazove sa kojima se oni suočavaju!

Program će se realizovati u periodu od 26. septembra do sredine decembra 2020. godine i između ostalog obuhvatiće treninge, sastanake i istraživanja, koji će biti sjajna prilika da ojačaš svoje kapacitete, upoznaš vršnjake iz zemlje i regiona i otvoriš dijalog sa donosiocima odluka.

Rok za prijavu: 24.09.2020.

Više detalja o programu i načinu prijave, možeš pronaći na sljedećem linku: OVDJE.

Projekat realizuje Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa NVO Juventas iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, a u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom umrežavanja mladih iz regiona. Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost” sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).