Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova

Jačanje integriteta mladih
Avgust 13, 2018
38.1% mladih osjeća se pod stresom svakodnevno ili više puta sedmično
Januar 28, 2019

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova

NVO Juventas raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova u okviu projekta ‘’Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama’’ koji zajednički realizuju Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore I Centar za podršku logalnog I regionalnog razvoja.

Ciljevi konkursa su:

  1. Osnaživanje i izgradnju kapaciteta OCD;
  2. Doprinos kreiranju adekvatnih mehanizama za borbu protiv vršnjačkog nasilja i njegovu prevenciju od strane institucija;
  3. Podsticanje učešća OCD u procesima kreiranja politika vezanih za ovu temu.

Ukupan iznos sredstava koja će biti distribuirani u okviru ovog poziva iznosi 54.000,00 EUR. Predviđena visina grantova iznosi od 5 000 do 9 000 eura.

Rok za predaju prijedloga projekata u štampanoj i elektronskoj formi je 18. februar 2019. godine do 12.00h.

Ukoliko imate neka pitanja vezana za pravila prijavljivanja, oblasti u kojima projekti treba da budu realizovani ili neko drugo pitanje vezano za konkurs, možete ih poslati na e-mail adresu juventaskonkursi@gmail.com  najkasnije do 05. februara.

Više informacija o prioritetnim oblastima, ciljevima poziva, načinu prijave I ostalim detaljima možete naći u Vodiču za pijavljivanje na konkursVODIČ