Potpisan Memorandum o saradnji sa Infektivnom klinikom i Udruženjem infektologa

Nakon izlaska na slobodu potrebna im podrška i šansa
April 9, 2021
Mladi na sjeveru Crne Gore
April 19, 2021

Potpisan Memorandum o saradnji sa Infektivnom klinikom i Udruženjem infektologa

U cilju omogućavanja lakšeg života klijentima, odnosno pacijentima i podizanju svijesti opšte populacije o zdravim stilovima života i prevenciji  i liječenju HIV-a i virusnih hepatitisa, te u cilju međusobnog jačanja kapaciteta, nevladina organizacija Juventas, Udruženje infektologa i Infektivna klinika Kliničkog Centra Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji.

Oni su se obavezali da će ostvariti međusobnu saradnju po pitanju edukacije, razmjene znanja i iskustva, u vezi sa prevencijom i liječenjem HIV-a i virusnih hepatitisa, ponašanja sa povećanim rizikom i edukacije u oblasti „vršnjačkog“ prenosa informacija o terapijskoj pismenosti i primarnoj psihološkoj podršci novootkrivenih pacijenata među korisnicima usluga.

Takođe se obavezuju da će obezbijediti sve neophodne kapacitete (ljudske i tehničke) po pitanju testiranja u zajednici koje će u organizacionom dijelu sprovoditi NVO Juventas u postojećem Drop in centru za MSM, Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge i Drop in centru za osobe koje pružaju seksualne usluge u Podgorici, kao i na terenu na teritoriji Crne Gore.

„Dosadašnja saradnja Infektivne klinike KCCG, Udruženja infektologa Crne Gore i NVO Juventas, sinergijom svojih potencijala  rezultirala je kvalitetnom saradnjom i međusobnim aktivnostima, što je dovelo do napretka u korist naših klijenata, odnosno pacijenata iz LGBTIQ zajednice u vezi sa prevencijom i tretmanom HIV, virusnih hepatitis B i hepatitis C infekcija.“, navodi se u Memorandumu.

HIV i Virusni hepatitis B i hepatitis C predstavljaju značajan javnozdravstveni problem u svijetu. Glavni su uzročnici akutnog i hroničnog oboljenja jetre i procjenjuje se da godišnje usljed ovih oboljenja umre 1,4 miliona ljudi. 

Prema globalnom izvještaju o virusnim hepatitisima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine, u svijetu živi 257 miliona ljudi s hroničnom HBV infekcijom i 71 milion ljudi s hroničnom HCV infekcijom.