Održana info sesija – Predstavljanje II Javnog konkursa “U pravo vrijeme”

Javni konkurs za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa
Decembar 8, 2023
Kreatori javnih politika u svim gradovima da stvore uslove koji će prevenirati izdvajanje djece iz porodica i smještanje u institucije
Decembar 11, 2023

Održana info sesija – Predstavljanje II Javnog konkursa “U pravo vrijeme”

Danas je održana info sesija – Predstavljanje II Javnog konkursa “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, u prostorijama Evropske kuće u Podgorici, na kojoj su se okupili predstavnici nevladinih organizacija i neformalnih grupa.

Na Info sesiji  je predstavljen II Javni konkurs koji smo objavili 01. 12. 2023. godine.