II Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO i neformalnim grupama – U pravo vrijeme!

Potrebne unaprijeđene i održive zajedničke akcije u suočavanju i borbi sa HIV-om
Decembar 1, 2023
Info sesija: Drugi Javni konkurs – U pravo vrijeme!
Decembar 5, 2023

II Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO i neformalnim grupama – U pravo vrijeme!

JUVENTAS

raspisuje

II JAVNI KONKURS

u sklopu grant šeme kroz projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, EuropeAid/173687/DD/ACT/ME, koji finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) a kofinansira Ministarstvo javne uprave, koji Juventas realizuje u saradnji sa organizacijama Help Montenegro, Centar za monitoring i istraživanje, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona Fide.

II Javni konkurs namijenjen je registrovanim neprofitnim nevladinim organizacijama i neformalnim grupama građana/ki.

U sklopu ovog konkursa biće raspodijeljeno 122.639,50 (stotinu dvadeset dvije hiljade šest stotina trideset devet eura i pedeset centi).

Zainteresovane strane projekte sa propratnom dokumentacijom šalju elektronski zaključno sa 30. decembrom 2023. godine (za prvi krug bodovanja), odnosno 31.  januarom 2024. godine (za drugi krug bodovanja).[1]

U prvom krugu ocjenjivaće se svi projekti koji su poslati zaključno sa 30. decembrom 2023. godine.

Projektni tim zadržava pravo da cjelokupni iznos predviđen za II javni konkurs podijeli u toku prvog kruga bodovanja.

Projekti sa ostvarenih minimum 70/100 bodova dobiće mogućnost da budu finansirani.

Projekti sa ostvarenim brojem bodova ispod utvrđene granice za mogućnost dodjele sredstava imaće priliku da kroz mentorsku podršku unaprijede projektnu aplikaciju radi eventualnog ponovnog apliciranja.

U slučaju da sva sredstva predviđena za raspodjelu kroz II Javni konkurs ne budu podijeljena nakon prvog kruga bodovanja, organizuje se drugi krug bodovanja.

U drugom krugu bodovanja biće razmatrani samo projekti koji su dostavljeni zaključno sa 31. januarom 2024. godine.

Za drugi krug bodovanja mogu se prijaviti projekti koji nijesu predlagani u prvom krugu bodovanja, kao i unaprijeđene verzije projekata dostavljenih u prvom krugu bodovanja.

Unaprijeđene verzije projekata je moguće dostavljati i tokom trajanja narednog – III Javnog konkursa.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti i dostaviti: Prijavni formularPrijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira (za kategoriju 2) i propratnu dokumentaciju definisanu u Vodiču.

Svi uslovi konkursa definisani su u Vodiču.

Projektne aplikacije sa propratnom dokumentacijom dostavljaju se elektronski na e-mail adresu konkursi@juventas.me sa naznakom “II Konkurs – U pravo vrijeme”.

Kroz II Javni konkurs biće podijeljeno 122.639,50 eura kroz dvije kategorije:

 

Kategorija Iznos budžeta Trajanje projekta Broj podržanih projekata iz kategorije
Kategorija 1 od 5.000,00 do 10.000,00 eura od 5 do 10 mjeseci minimum 4 projekta
Kategorija 2 od 10.000,00 do 25.000,00 eura od 5 do 12 mjeseci minimum 3 projekta

 

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim konkursom možete nam pisati na mejl adresu konkursi@juventas.me.

[1] Vidi Vodič odjeljak: 6.1. Krugovi bodovanja za II Javni konkurs

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA: