Januar 9, 2020

Program smanjenja štete koristi godišnje preko 1200 intravenskih korisnika droga

U Crnoj Gori bi trebalo uvesti testiranja u zajednici i brze testove u okviru programa smanjenja štete u cilju prevencije HIV/AIDS-a, za šta postoje određene političke […]