Obavijestite crnogorsku javnost o preduzetim mjerama u slučaju učiteljice Rade Višnjić

Juventas raspisuje konkurs za grafičkog dizajnera
Oktobar 1, 2020
Reagovanje na prilog RTCG
Oktobar 9, 2020

Obavijestite crnogorsku javnost o preduzetim mjerama u slučaju učiteljice Rade Višnjić

Nevladina organizacija Juventas zahtijeva od prosvjetne inspekcije da obavijesti crnogorsku javnost o preduzetim mjerama povodom kršenja Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Juče je crnogorska javnost saznala da je učiteljica Osnovne škole „Jugoslavija“ Rada Višnjić opet postupila protivzakonito i neetički. Pomenuta je prekršila član 5 navedenog zakona, koji zabranjuje vjersko djelovanje unutar javnih obrazovnih ustanova.

Prosvjetna inspekcija u svojoj nadležnosti raspolaže mjerama kojima se nadzire i kontoriliše primjena zakona ali i podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih postupaka i podnošenja krivičnih i drugih odgovarajućih prijava. Stoga smatramo da javnost mora biti upoznata o mjerama koje je prosvjetna inspekcija preduzela nakon saznanja za kršenje Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju koje je počinila učiteljica Rada Višnjić. Pozivanje učenika od strane prosvjetnih radnika na bilo kakva okupljanja, u trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja je realizaciju nastave u potpunosti promijenila, donosi dodatne štetne posljedice ne samo po učenike i obrazovni sistem već i po cijelu zajednicu. Zloupotreba djece u vjerske svrhe od strane prosvjetnih radnika kažnjava se najstrožijom sankcijom, propisanom članom 111 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, prestankom radnog odnosa onoga koji zloupotrebu izvrši.

U demokratskom i sekularnom društvu neprihvatljivo je da se obrazovni sistem zloupotrebljava za vjerske aktivnosti i da na direktan način utiče na opredjeljenje djece. Ova situacija nam pokazuje koliko je važno da u obrazovnom sistemu građansko obrazovanje bude obavezan predmet koji će, između ostalog, omogućiti učenicima da uče o različitostima, poštovanju različitosti i slobodi svog opredjeljena i osjećaja pripadnosti.