Milić: Droga je lako dostupna, odgovor države izostaje

Vlada da omogući kofinansiranje projekata EU
Jul 18, 2018
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection
Jul 26, 2018

Milić: Droga je lako dostupna, odgovor države izostaje

Kako je navela koordinatorka programa Smanjenje štete u Juventasu, Marija Milić, posebno zabrinjava da izvještaji Uprave policije ukazuju da su stariji maloljetnici i mlađe punoljetne osobe, pratično još adolescenti, uključeni u mreže koje se bave distribucijom droge na uličnom nivou.

Prisustvo psihoaktivnih supstanci u okviru osnovnih škola je alarmantno i potvrđuje činjenicu da se prevencija neadekvatno sprovodi u obrazovnim ustanovama, smatraju u nevladinom sektoru.

Koordinatorka programa Smanjenje štete u Juventasu, Marija Milić, ukazala je na sve veći broj naslova u medijima povezanih sa mladima i korišćenjem psihoaktivnih supstanci, gdje su najčešće u pitanju mlađa punoljetna lica.

Kako je navela, posebno zabrinjava da izvještaji Uprave policije ukazuju da su stariji maloljetnici i mlađe punoljetne osobe, pratično još adolescenti, uključeni u mreže koje se bave distribucijom droge na uličnom nivou.

“Droga je lako dostupna, odgovor države izostaje. Po ko zna koji put apelujemo da se država mora baviti prevencijom i tretmanom i pružati podršku djeci i mladima koji su u konfliktu sa zakonom, kao i onima koji su korisnici psihoaktivnih supstanci”, rekla je Milić agenciji MINA.

Ona je kazala da je prisustvo psihoaktivnih supstanci u okviru osnovnih škola alarmantno i da to potvrđuje činjenicu da se prevencija u obrazovnim ustanovama ne sprovodi adekvatno.

Milić je ukazala na podatke EPSAD istraživanja iz 2015. godine, prema kojima je 27 odsto mladih odgovorilo da bi „lako“ ili „vrlo lako“ nabavili kanabis, odnosno 18 odsto ekstazi.

Ona je dodala da se u svijetu dnevno pojavi po nekoliko desetina/stotina novih psihoaktivnih supstanci, od kojih je većinu njih nemoguće detektovati standardnim testovima na PAS.

Preporuka je, kaže Milić, prilagoditi preventivne programe u osnovnim i srednjim školama sa aktuelnim stanjem u državi i zemljama regiona, i koristiti se dobrim praksama koje su se pokazale kao adekvatne u cilju rješavanja takvih problema.

“To znači ne zatvarati oči nad problemom već ponuditi i moderne programe smanjenja štete na mjestima na kojima postoji povećan rizik od upotrebe psihoaktivnh supstanci”, naglasila je Milić.

Ona je istakla da su u naprednijim zemljama mladima dostupni i testovi kojima se utvrđuje sastav droge koju konzumiraju kako bi se izbjegao rizik od predoziranja, odnosno smrtnog ishoda.

Milić smatra da Crna Gora, kada je u pitanju sistem nadzora nad novim psihoaktivnim supstancama (NSP), daleko zaostaje za zemljama EU, pa i okruženja.

On je ko primjer dobre prakse u nadzoru nad NPS navela Hrvatsku, u kojoj i zaposleni u okviru programa NVO za smanjenje štete mogu u svakom trenutku odnijeti supstancu na testiranje, bez bojazni da će biti krivično gonjeni, što je vrlo važno kako bi tačno saznali koji je sastav novih droga na tržištu.

“Bitno je pojačati zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti novih droga i njihovog zdravstvenog i društvenog uticaja na one koje ih koriste droge, kao i sprječavanje daljeg širenja pojave NPS na evropskom nivou”, rekla je Milić.

Prema njenim, riječima, roditelji i članovi porodica nedovoljno su edukovani i ne zainteresovani da budu dio prevencije i da saznanju dodatne informacije o drogama I postojećim programima prevencije.

“Pored prevencije koja bi targetirala djecu i prilagođavanja servisa mladim ljudima, treba sprovesti i programe prilagođene roditeljima osnovaca i srednjoškolaca”, ocijenila je ona.

Milić je kazala da ni u kom slučaju odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan, marginalizujući i osuđujući, niti se djeca, mladi, odrasle osobe koje koriste PAS i njihove porodice smiju prepustiti same sebi.

“Količine droge koje su zaplijenjene u poslednje vrijeme su dovoljan pokazatelj da smo u sred javnozdravstvene krize na koju ne reagujemo adekvatno”, rekla je ona.

Stručni tim Roditeljske linije udruženja Roditelji smatra da je u Crnoj Gori problem što većina školskih dvorišta ostaje otključana nakon završetka nastave, pa Uprava nema kontrolu nad aktivnostima u dvorištu u večernjim satima.

Prema njihovim riječima, roditelji bi mogli preko Savjeta roditelja da pokrenu inicijativu sa upravama škola da se povede više računa o tome ko se i kada okuplja u dvorištu.

“Angažovati školske domare da i u večernjim satima nadgledaju dvorište, ako je moguće uvesti video nadzor i ostvariti komunikaciju sa policijskom patrolom koja je najbliža u tom dijelu grada, pa da i oni povremeno provjeravaju školska dvorišta”, rekli su iz Stručnog tima Roditeljske linije.

Oni su ukazali da su djeca u periodu adolescencije naročito ranjiva i podložna uticaju vršnjačke grupe i različitih trendova koji su često društveno neprihvatljivi i opasni po njih, i da je zbog toga uloga porodice i škole ključna.

“Veoma je važno da roditelji razvijaju odnos povjerenja sa djecom, kako bi oni imali slobodu da im uvijek kažu kada imaju neki problem i kada im se desi nešto neobično. Najbolji način za to je razgovor, interesovanje za svaki segment njihovog života i edukacija i roditelja i djece o tome koje vrste droga postoje i koje su štetne posljedice konzumacije”, naveli su iz Stručnog tima Roditeljske linije.

Kako su dodali, neophodno je da roditelji provjere i najmanju sumnju da dijete ima kontakt sa dilerima, da se za savjet obrate stručnom licu, školskom psihologu, upravi škole, policiji, kako bi dobili savjet kako da razgovaraju sa djetetom i zaštite njegovu bezbijednost.

Iz Stručnog tima su kazali da su važni programi prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci koji se realizuju u školama, koji se fokusiraju na prepoznavanje faktora rizika koji dovode tinejdžere u problematične situacije, uključivanje šire lokalne zajednice, povezivanje sa NVO sektorom u cilju sprovođenja radionica u školama, edukacija učenika o vrstama droga i posljedicama njihovog korišćenja.

Prema njihovim riječima, škola i šira društvena zajednica treba oštro da kažnjavaju svaki slučaj zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ističući posljedice.

U Stručnog timu Roditeljske linije smatraju da se treba usmjeriti na promjenu javnog mnjenja o negativnim posljedicama korišćenja droge, stavova o tome koja je prevalence zloupotrebe droga, koji je to profil prosječnog korisnika, osvijetliti koje su to vještine koje treba naučiti kako bi se oduprli pritisku.

“Na nivou šire društvene zajednice promovisati zdrave stilove života i aktivnosti koje su alternativa zloupotrebi psihoaktivnih supstanci – vannastavne aktivnosti, vikend programi za cijelu porodicu, organizacija korisnih predavanja, događaja, sportskih aktivnosti”, rekli su iz Stručnog tima.