SOS linija 116111 koja pruža psihološku pomoć i savjete djeci i mladima sada pruža podršku i u vezi sa brigama zbog koronavirusa
Maj 3, 2020
Godišnji izvještaj za 2019. godinu
Maj 3, 2020

Krizne situacije i medijska pismenost

U kriznim situacijama je neophodno promovisati medijsku pismenost i pružiti građanima i građankama praktične savjete i uputstva kako da što kvalitetnije konzumiraju medijske sadržaje.

U prethodnih dva mjeseca realizovali smo onlajn kampanju o medijskoj pismenosti u doba pandemije kovid-19, u okviru koje je plasirano 9 objava na društvenim mrežama, uz dodatne dvije objave kojima smo započeli kampanju.

U toku pandemije svi mi smo bili izloženi ogromnoj količini medijskih sadržaja, kako informativnih, tako i edukativnih i zabavnih. Međutim, najvažniji su bili sadržaji upravo o kovid-u, stanju, preporukama, savjetima za prevenciju, što je bilo pogodno tlo za širenje dezinformacija. Većina aktivnosti u prethodnih dva mjeseca bila je povezana sa različitim medijskim platformama, a povećano konzumiranje sadržaja dovodi do veće izloženosti potencijalno štetnim uticajima medija. Važno je napomenuti da u ovakvim situacijama medijski sadržaji imaju izuzetno veliki uticaj na mentalno zdravlje.

Cilj kampanje je bio da podstakne građane/ke da kritički prate medijske sadržaje kojima su izloženi, kako bi bili što bolje informisani i kako bi kvalitetno proveli vrijeme koristeći medije. Kampanjom smo nastojali da podignemo svijest o značaju medijske pismenosti, te da damo praktične savjete mladima i opštoj populaciji kako da prepoznaju i zaštite se od lažnih vijesti, propagande i drugih neetičnih sadržaja, te kako da razlikuju kredibilne od nepozdanih medija i izvora informacija.

 

 

Posebna pažnja bila je posvećena porodicama i djeci. Objavama je istaknuto koliko je značajno kontrolisati u kojoj mjeri i koje medijske sadržaje prate djeca, te zajedno sa njima pratiti i razgovarati o medijima. Naročito je važno sa djecom razgovarati o samom virusu, jer su i djeca izložena medijskom izvještavanju o toj temi, te je potrebno da im ostali članovi porodice razjasne nejasnoće i umire strahove. U okviru kampanje dali smo praktične savjete i preporuke po pitanju odgovarajućih sadržaja za djecu.

 

 

Imajući u vidu da su društvene mreže u toku pandemije korišćene više nego inače, kampanjom smo, takođe, htjeli da podignemo svijest korisnika društvenih mreža i da ih podstaknemo da obrate  pažnju na izvore i vjerodostojnost sadržaja, te da paze šta šeruju, kao i da vode računa o svojoj privatnosti i sigurnosti. Kampanjom smo savjetovali građane/ke da kritički posmatraju neprovjerene informacije koje su se u toku pandemije ubrzano širile Viberom i drugim mrežama za komunikaciju. Ova pojava bila je jedan od najvećih izazova u prethodnom periodu, kada je u pitanju informisanje.

 

Još jedan značajan izazov za informisanje na društvenim mrežama i onlajn portalima predstavljali su klikbejt naslovi i linkovi. Juventas je kroz kampanju informisao građane/ke šta je klikbejt i kako da ga prepoznaju.

Značajno mjesto na listi informacionih poremećaja i prijetnji u toku pandemije zauzele su i teorije zavjere. Krizne situacije i nizak nivo medijske pismenosti pogodno su tlo za njihov  razvoj i širenje. Upravo je medijska pismenost najbolja zaštita od teorija zavjere.

Osim informisanja, bilo je značajno ukazati i na važnost medijske pismenosti u oblasti edukacije i zabave. Publika je provodila više vremena nego inače gledajući serije i filmove, zbog čega smo im kroz kampanju dali praktične savjete kako da naprave balans između opuštenog uživanja u filmovima i serijama i kritičkog osvrta na njihov sadržaj.

U okviru kampanje smo takođe istakli korisnost čitanja knjiga za razvoj medijske pismenosti, s obzirom da je u prethodnom periodu većina građana/ki imala više vremena za tu vrstu aktivnosti.

Naročito smo ponosni na objave kojima smo započeli kampanju, a koje se odnose na ulogu novinarskih ekipa u kriznim situacijama, odnosno kojima smo se zahvalili svim onim ljudima koji su predano radili u prvim redovima u borbi protiv virusa korona.