Reagovanje povodom ponovljene javno izrečene mizoginije advokata Velibora Markovića
Jul 23, 2022
Pozivamo tužilaštvo i policiju da po hitnom postupku preduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi otkrili pošiljaoca prijetnji smrću ali i da pruže adekvatnu zaštitu novinarki Nikolić
Septembar 11, 2022

KONKURS ZA MLADE NOVINARE/KE

Regionalni konzorcijum „WeB Media Literacy“ raspisuje konkurs za najbolji omladinski medijski sadržaj.

Konkurs je namijenjen mladim novinarima i novinarkama iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni na konkurs mogu prijaviti svoje medijske sadržaje koji obrađuju teme mladih, omladinskih politika, prilika za mlade, izazova i problema sa kojima se mladi susreću, teme obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti mladih, kao i druge srodne teme.

Konkurs je otvoren za mlade starosti od 18 do 30 godina, koji su:

  • novinari/ke omladinskih medija
  • mladi novinari/ke mejnstrim medija koji se u svom svakodnevnom radu bave omladinskim temama.
  • studenti/kinje novinarstva.

Mladi na konkurs mogu prijaviti svoje radove koji se bave gorenavedenim temama u različitim formatima (tekst, video sadržaj ili drugi formati). Prednost će dobiti analitičke priče koje na dublji način osvjetljavaju neku omladinsku temu, a žiri će imati u vidu kvalitet, kreativnost, format, kanal, obuhvat, kontekst i druge faktore.

Na konkurs je moguće prijaviti radove koji su kreirani u periodu od septembra 2021. do dana objavljivanja konkursa, kao i radove koji će biti objavljeni do dana zatvaranja konkursa. Studenti/kinje novinarstva takođe mogu prijaviti sadržaje koje su kreirali u okviru prakse na fakultetu.

Na konkurs se može prijaviti jedan ili grupa autora/ki od najviše 3 osobe. Jedan kandidat/kinja ili grupa može predati maksimalno jednu prijavu.

Rok za dostavljanje prijava je: 20. septembar 2022. godine do 23:59h.

Prijave na konkurs se vrše slanjem aplikacionog formulara na mejl: webmedialiteracy@gmail.com sa naslovom: „Prijava_Konkurs za mlade novinare/ke“. Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete ih uputiti na istu mejl adresu. Medijski sadržaj se može poslati kao prilog mejla, link do sajta na kojem je objavljen ili preko Drive/Dropbox platforme.

Aplikacionu formu možete preuzeti OVDJE.

Autor/ka ili grupa autora/ki čiji medijski sadržaj bude izabran kao najbolji dobiće priliku da uz sve pokrivene troškove boravi na finalnoj konferenciji u Novom Sadu.

Konferencija predstavlja završnu aktivnost dvogodišnjeg projekta i održaće se sredinom oktobra 2022. godine u Novom Sadu. Dvodnevna konferencija će okupiti mlade, omladinske i mejnstrim novinare/ke, fact-checkere, civilne aktiviste/kinje, predstavnike/ce institucija i Evropske unije, eksperte iz oblasti medija i medijske pismenosti, akademski sektor i druge zainteresovane aktere. Konferenciji će prisustvovati učesnici/e iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ona će biti prilika za razmjenu znanja i iskustava, diskusiju i networking. Završna konferencija će sadržati klasične ali i moderne i interaktivne vidove diskusije, projekciju filma, posjetu omladinskom mediju, kao i druge zanimljive formate za upoznavanje, druženje i razmjenu znanja i iskustva između mladih iz regiona.

Aktivnost je dio regionalnog projekta „WeB Media Literacy“ koji nevladina organizacija Juventas sprovodi u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom iz Srbije, UG Zašto ne iz BiH i UG Gong iz Hrvatske, a u okviru Erasmus+ programa. Cilj projekta je unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kroz saradnju i razmjenu iskustva i znanja među mladima u ovim zemljama. Fokus projekta je na jačanju kapaciteta omladinskih radnika/ica i drugih relevantnih struktura u odnosu na medijsku pismenost i novinarstvo.