Pozivamo tužilaštvo i policiju da po hitnom postupku preduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi otkrili pošiljaoca prijetnji smrću ali i da pruže adekvatnu zaštitu novinarki Nikolić

KONKURS ZA MLADE NOVINARE/KE
Avgust 1, 2022
Potrebno raditi na daljem unaprjeđenju sistema alternativnih sankcija i sistema probacije u Crnoj Gori
Oktobar 4, 2022

Pozivamo tužilaštvo i policiju da po hitnom postupku preduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi otkrili pošiljaoca prijetnji smrću ali i da pruže adekvatnu zaštitu novinarki Nikolić

Nevladina organizacija Juventas izražava zabrinutost i najoštrije osuđuje prijetnje smrću upućene urednici M portala Danici Nikolić.

Pozivamo tužilaštvo i policiju da po hitnom postupku preduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi otkrili pošiljaoca prijetnji smrću ali i da pruže adekvatnu zaštitu novinarki Nikolić.

U posljednje vrijeme svjedočimo učestalijim napadima na novinare i televizijske ekipe, prozivkama upućene medijima i novinarima/kama sa političkih pozicija, do ovog posljednjeg u kom je prijetnja smrću upućena i novinarki i na indirektan način brojnim drugim novinarima i novinarkama, političarima i političarkama poredstavnicama i predstavnicima civilnog sektora i aktivistima. U isto vrijeme, ne svjedočimo dovoljno snažnom odgovoru institucija niti dovoljno snažnoj osudi od strane najvećih političkih autoriteta u zemlji.

Prijetnje smrću urednici M portala Danici Nikolić su poslednje u nizu prijetnje novinarima/kama, predstavnicima/ama civilnog sektora i građanskim aktivistima/kinjama u zemlji u kojoj prethodni kobni napadi na novinare/ke i urednike/ce, kao i na imovinu medija nisu rasvijetljeni. Na svaku i najmanju prijetnju slobodi izražavanja institucije moraju reagovati.

Iako se nalazimo u turbulentnom političkom vremenu, ne smijemo dozvoliti da ono i sve vezano za njega kreira medijske sadržaje već moramo dozvoliti novinarima da na objektivan način iskažu svoj stav. Novinari i mediji se nalaze u dovoljno teškoj materijalnoj situaciji, obavljaju jedan od ključnih društvenih zadataka, i moraju u potpunosti biti zaštićeni od političkih pritisaka, zastrašivanja i napada.

Sloboda izražavanja, nezavisnost medija i otvorena rasprava, ključna su načela na kojima počiva moderna demokratija. Ona će nam omogućiti da zaustavimo kontrolu plasiranja informacija i prebrodimo velike izazove sa kojima se suočavako kao društvo.