Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015)

Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection
Jul 26, 2018
Sažetak prijedloga javne politike o ponovnom uvođenju zabrane pušenja u javnim prostorima
Jul 26, 2018

Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015)

Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, programska direktorica NVO Juventasa.

Izvještaj je dio projekta Unapređenje razvoja zajednice – SpeedUP koji sprovode Juventas i SOS telefon za ženu i djecu žrtve nasilja. Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Ministarstva finansija Crne Gore.

Projektni tim je izradio nezavisne izvještaje o realizaciji i efektima strategija koje se dovode u vezu sa smanjenjem siromaštva i njihioe nacrte predstavio na Nacionalnim konferencijama o smanjenju siromaštva.

Strategija za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik, predstavlja okvir za djelovanje države na planu stvaranja uslova za trajni i održiv odgovor na pitanja raseljeništva i to za period od avgusta 2011. do decembra 2015. godine.

Opšti cilj Strategije je rješavanje pitanja RL i IRL na trajan i održiv način, u saradnji sa međunarodnom zajednicom i u skladu sa međunarodnim standardima i principima. U skladu sa ličnim izborom RL i IRL, Strategija definiše dva moguća rješenja ovog problema – lokalna integracija i dobrovoljni povratak.

Izvještaj sumira postignute rezultate, apsotrofira probleme nakon realizacije Strategije i daje prateće preporuke za unapređenje politika i prakse državnih organa i nevladinih organizacija. Izvještaj možete pogledati ovdje.