I Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama

Predstavljena grant šema “U pravo vrijeme”
Mart 24, 2023
Javni poziv za dostavljanje ponuda za profesionalno organizovanje događaja
April 3, 2023

I Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama

JUVENTAS

objavljuje

 I JAVNI KONKURS

u sklopu grant šeme kroz projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, EuropeAid/173687/DD/ACT/ME, koji finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR), a koji realizuje u sradnji sa organizacijama Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona Fide.

U sklopu ove grant šeme do 1. oktobra 2024. godine biće raspisana tri javna konkursa ukupne vrijednosti 350,000 eura.

I javni konkurs – vrijeme objavljivanja 24. mart 2023. godine – raspoloživa sredstva za raspodjelu 105,000 eura.

II javni konkurs – vrijeme objavljivanja 1. decembar 2023. godine – raspoloživa sredstva za raspodjelju 122,500 eura.

III javni konkurs – vrijeme objavljivanja 1. mart 2024. godine – raspoloživa sredstava za raspodjelu 122,500 eura.

 

I Javni konkurs namijenjen je registrovanim neprofitnim nevladinim organizacijama i neformalnim grupama građana.

Zainteresovane strane projekte sa propratnom dokumentacijom šalju elektronski i poštom zaključno sa 5. majem (za prvi krug bodovanja), odnosno 11.  julom 2023. godine (za drugi krug bodovanja).

Evaluciona komisija će se sastati dva puta i to, 12. maja i 21. jula 2023. godine.

U prvom krugu ocjenjivaće se svi projekti koji su poslati zaključno sa 5. majem 2023. godine.

Projektni tim zadržava pravo da cjelokupni iznos predviđen za I javni konkurs podijeli u toku prve evaluacije.

Projekti sa ostvarenih minimum 70/100 bodova dobiće mogućnost da budu finansirani.

Projekti sa ostvarenim brojem bodova ispod utvrđene granice za dodjelu sredstava dobiće mogućnost unapređenja kroz mentorsku podršku radi eventualnog ponovnog apliciranja.

U slučaju da sva sredstva predviđena za raspodjelu kroz I Javni konkurs ne budu podijeljena nakon prvog kruga bodovanja, organizuje se drugi krug bodovanja.

U drugom krugu bodovanja biće razmatrani samo projekti koji su poslati zaključno sa 11. julom 2023. godine, a koji su dostavljeni do dana zasijedanja evaluacione komisije.

 Za drugi krug bodovanja mogu se prijaviti projekti koji nijesu predlagani u prvom krugu bodovanja, kao i unaprijeđene verzije projekata dostavljenih u prvom krugu bodovanja.

 Unaprijeđene verzije projekata je moguće dostavljati i tokom trajanja narednih konkursa (II i III javnog poziva).

 

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti i dostaviti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira (za kategoriju 2) i propratnu dokumentaciju definisanu u Vodiču.

Svi uslovi konkursa definisani su u Vodiču.

Zainteresovane strane projekte šalju na mejl adresu konkursi@juventas.me sa naznakom – Prijava na konkurs za dodjelu grantova “U pravo vrijeme” dok se štampana verzija šalje na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 59, 81000 Podgorica.

Kroz I Javni konkurs biće podijeljeno 105.000 eura kroz dvije kategorije:

 

Kategorija Iznos budžeta Trajanje projekta Broj podržanih projekata iz kategorije
Kategorija 1 od 5,000 do 10,000 eura od 5 do 10 mjeseci minimum 3 projekta
Kategorija 2 od 10,000 do 25,000 eura od 5 do 12 mjeseci minimum 3 projekta

 

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim konkursom možete nam pisati na mejl adresu konkursi@juventas.me ili nas pozvati na broj telefona 020 657 098.

 

DOKUMENTACIJA:

VODIČ ZA PODNOSIOCE PRIJEDLOGA PROJEKATA

Prijavni formular

Prijedlog budžeta

Matrica logičkog okvira