Javni poziv za dostavljanje ponude za sprovođenje istraživanja među opštom zajednicom o stavovima vezanim za osobe koje koriste droge
Mart 20, 2023
I Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama
Mart 24, 2023

Predstavljena grant šema “U pravo vrijeme”

Juventas će danas  objaviti prvi javni poziv za finansijsku i mentorsku podršku NVO sektoru i neformalnim grupama koje djeluju kao zaštitnice ljudskih prava u Crnoj Gori, čija je vrijednost 105 hiljada eura.
Javni poziv će biti objavljen u sklopu projekta “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju NVO Juventas,  Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR). 
Pravni savjetnik u NVO Juventas, Jovan Bojović, je na predstavljanju šeme podgrantova “U PRAVO VRIJEME”, kazao da se prvi javni poziv objavljuje u sklopu grant šeme koja će trajati do 1. oktobra 2024. godine.
“U sklopu ove grant šeme imaćemo tri javna poziva čija je ukupna vrijednost 350 hiljada eura”, rekao je Bojović. Napomenuo je da se ovim projektom doprinosi očuvanju i zaštiti ljudskih prava, podršci zaštinicima/ama ljudskih prava i jačanju organizacija civilnog društva. “Takođe, projetak je upućen i na političko demokratsko učešće građana i organizacija civilnog društva”, dodao je Bojović.
Kako je istakao, prvi javni poziv trajaće do 11. jula i za njega je opredijeljeno 105 hiljada eura koje će biti podijeljene kroz dvije kategorije. “U prvoj kategoriji podržavamo NVO i neformalne organizacije projektima do deset hiljada eura, a u drugoj samo nevladine organizacije projektima do 25 hiljada eura”, kazao je Bojović. “Specifično je da u sklopu ovog javnog poziva imamo aktivnu mentorsku podršku svim NVO i neformalnim grupama. To znači da će ukoliko ne budu podržani u prvom krugu bodovanja dobiti svu mentorsku podršku kako bi unaprijedili svoj projekat i dostavili ga neki od narednih poziva”, rekao je Bojović.
Izvršna direktorica Juventasa, Ivana Vujović, kazala je da Crna Gora od 1990-ih godina ima značajnu korist od snažnog civilnog društva. “Civilno društvo igralo je važnu ulogu u anti-ratnim pokretima 90-ih, izgradnji mira, jačanju ljudskih prava, zaštiti životne sredine, zdravstvene i socijalne usluge”, navela je Vujović. Kako je kazala, po najnovijim anketama, reputacija civilnog društva u javnosti je pozitivna, a lideri nevladinog sektora su bolje ocijenjeni od političkih lidera. “Sve to dodatno daje na važnosti potrebu da se civilni sektor podrži, posebno imajući u vidu trenutnu političku krizu u zemlji”, poručila je Vujović.Ona je saopštila i da je u Crnoj Gori trenutno aktivno 6.361 nevladino udruženje, što znači da imamo 103 nevladina udruženja na 10 hiljada stanovnika. “Tokom prošle godine registrovana su 284 udruženja, što znači da je interesovanje za ovu vrstu udruživanja prilično veliko. Moram da napomenem da je zakonski okvir u ovom dijelu i dalje nedovoljno razvijen”, ukazala je Vujović. Podsjetila je da sam Zakon o nevladinim organizacijama definiše da se za podršku projektima i programima nevladinih organizacija iz prioritetnih oblasti izdvaja 0,3 odsto tekućeg budžeta.
“Za ovu godinu se izdvaja oko 6.8 miliona eura, ali to ne može pokriti potrebe svih aktivnih nevladinih organizacija”, napomenula je Vujović. Ona je dodala da raspodjele ovih sredstava prate brojne kontraverze, ne poštuju se rokovi objavljivanja konkursa i odlučivanja po istima,  a u samom načinu dodjeljivanja grantova dolazi do brojnih propusta na koje su, kako je istakla, ukazivali godinama. “Tako na primjer u ovom momentu, jedno Ministarstvo još uvijek nije završilo proces raspodjele sredstava iz budžeta za 2021. godinu”, rekla je Vujović.