Bojović: Programima unaprijediti postpenalnu podršku
Jun 25, 2022
Odblokirati proces evropskih integracija, pa otvoriti stručnu raspravu o temama koje izazivaju duboke podjele u društvu
Jul 7, 2022

(VIDEO) Istraživanje o otpornosti mladih

Neki srednjoškolci u Crnoj Gori izloženi su negativnim uticajima okruženja što se može odraziti na stepen njihove otpornosti prema kriminalu.  

To pokazuju rezultati pilot istraživanja koje smo sproveli među 197 učenika/ca Srednje pomorske škole u Kotoru. Riječ je o samoprocjeni ponašanja koja srednjoškolce dovode u sukob sa zakonom, a upitnik je kreiran na osnovu sličnog istraživanja koje se sprovodi u 35 zemalja. 

Istraživanje je pokazalo da se ispitanici/e suočavaju sa uobičajenim izazovima u periodu adolescencije, ali i da je jedan dio njih izložen negativnim uticajima okruženja, kao što su prisustvo droge, nasilja i kriminala u školi i/ili komšiluku; Svaki/a peti/a ispitani/a srednjoškolac/ka navodi da je imao/la kontakt sa policijom jer je uradio/la nešto nezakonito, a znatan broj mladih nema povjerenje i pozitivan stav prema policiji. 

Međutim, ovo istraživanje je pokazalo da postoje realne snage ispitanih srednjoškolaca, pa tako većina njih percipira pogrešnim pojave kao što su vrijeđanje, nasilje i prodaja droge.  

U nastavku pogledajte video koji sumira najvažnije rezultate istraživanja.  

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Kompas“ koji smo realizovali uz podršku Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.